Sökning: "DIVA"

Visar resultat 1 - 5 av 55425 avhandlingar innehållade ordet DIVA.

 1. 1. Adaptive Supervision Online Learning for Vision Based Autonomous Systems

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kristoffer Öfjäll; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Driver assistance systems in modern cars now show clear steps towards autonomous driving and improvements are presented in a steady pace. The total number of sensors has also decreased from the vehicles of the initial DARPA challenge, more resembling a pile of sensors with a car underneath. LÄS MER

 2. 2. Om organsystemens organisation och funktion analys av elevsvar från Sverige och Sydafrika

  Detta är en avhandling från Norrköping : Department of Social and Welfare Studies, Linköping university

  Författare :Pernilla Granklint Enochson; Högskolan Kristianstad.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att studera svenska och sydafrikanska elevers föreställningar om kroppens byggnad och funktion, samt hur dessa föreställningar påverkar närliggande frågeställningar. Datainsamling har skett genom att flera olika typer av enkäter samt intervjuer använts. Samtliga elever som deltog gick i årskurs nio. LÄS MER

 3. 3. Dispositio Muscorum frondosorum in monte Kinnekulle nascentium ... quam praeside Joh. Erh. Areschoug ... pro gradu philosophico p. p

  Detta är en avhandling från Upsaliæ : Leffler

  Författare :Johan Emanuel Zetterstedt; John Areschoug; Erik Gustav Blomberg; Conrad August Adlers; Gustav Engelbert Ahlm; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [1854]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Föräldraidentiteter i livsberättelser

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Marie Karlsson; Uppsala universitet.; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; parents; life stories; identities; childhood; institutionalization; interviews; Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This dissertation deals with relations between parents and child institutions such as childcare, school and child health centers in terms of an institutionalization of childhood and expressions of parental identities in life stories. The empirical study consists of thematic life story interviews with parents focusing on their experiences of meeting and relating to these child institutions. LÄS MER

 5. 5. Ledningsfunktion i omvandling - Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Detta är en avhandling från Lund University, School of Social Work/Intellecta DocuSys, Göteborg

  Författare :Maria Wolmesjö; Växjö universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work; Ledarskap; yrkesroller; äldreomsorg; ledning och organisation; ledarskap; organisering; handikappomsorg; yrkesroll; första linjens chefer; ledningsfunktion; förändring; omvandling; Sociala förändringar; theory of social work; Social changes; Samhällsvetenskaper; discourse; social work; decentralisation; self-managed work team; New Public Management; organisational reform; care of persons with disabilities; leadership; care of the elderly; management; care manager; teorier om socialt arbete; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1990-talet har många kommunala verksamheter ställts inför ökade kostnader av äldre- och handikappomsorgen och flera organisatoriska förändringar har genomförts. Nya problem och dess lösningar beskrivs ofta förlagda till chef- och ledarskapsområdet. LÄS MER