Sökning: "DIVA"

Visar resultat 1 - 5 av 70397 avhandlingar innehållade ordet DIVA.

 1. 1. This Untethered Buffoon or the Trickster in Everything

  Författare :Stacey Sacks; Kristina Hagström-Ståhl; Rebecca Hilton; Karmenlara Ely; Stockholms konstnärliga högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; clowning; haunting; decolonial; vivisection of W w hiteness; privilege; mask; trickster; humour; queer; ancestry; auto-ethnography; animation; softness; sculpting; discomfort; transformation; fragility; anxiety; shitfuck; porosity; intimacy; parody; satire; buffoon; listening; entanglement; embodiment; discursivity; impressibility; character; body; clowter; sensitivity; malleability; plasticity; complicity; with-nessing; narrowcasting; absurdity; race; decomposition; hospitality; bafflement.; Performativa och mediala praktiker; med inriktning mot film och media koreografi opera scen; Performative and mediated practices; with specializations in choreography film and media opera performing arts;

  Sammanfattning : This Untethered Buffoon or the Trickster in Everything is a documented artistic research project (Doctoral Thesis) in Performative and Mediated Practices, comprising a series of excavations and vivisections of W(w)hiteness through clowning, making and thinging. This work/play traverses the fields of critical whiteness studies, performance and clowning, visual and cultural anthropology and decolonial critique. LÄS MER

 2. 2. Underrättelser för brunns-gäster vid Porla :, Delen I : akademisk afhandling, med hvidterfarna medicinska fakultetens i Upsala tillstånd under inseende af Doct. Israël Hwasser professor i theoretiska och praktiska medicinen för medicinska gradens erhållande

  Författare :Israel Hwasser; Harald Oscar Caspersson; Israel Hwasser; Johan Edvard Håkansson; Magnus Lagerlöf; Carl Johan Fredrik Forssenius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ledningsfunktion i omvandling : Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Författare :Maria Wolmesjö; Jan Petersson; Eric Olsson; Elisabeth Berg; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; Social sciences; discourse; social work; decentralisation; self-managed work team; New Public Management; organisational reform; care of persons with disabilities; leadership; care of the elderly; management; care manager; Social problems and welfare; national insurance; Care and help to handicapped; Sociala förändringar; Samhällsvetenskaper; teorier om socialt arbete; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Handikappade; vård och rehabilitering; Ledarskap; yrkesroller; äldreomsorg; ledning och organisation; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work; ledarskap; organisering; handikappomsorg; yrkesroll; första linjens chefer; ledningsfunktion; förändring; omvandling; äldre- och handikappomsorg;

  Sammanfattning : During the 1990s many of the local authorities have been forced to reduce expenditure on the care of the elderly and people with disabilities, and many organisational changes have been carried out. New problems and their solutions are often related to leadership and management. LÄS MER

 4. 4. Sfärernas symfoni i förändring? Lärande i miljö för hållbar utveckling med naturvetenskaplig utgångspunkt. En longitudinell studie i grundskolans tidigare årskurser

  Författare :Christel Persson; Bengt Nihlgård; Søren Breiting; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science education; Learning in environment for sustainable development; Primary school; Earth System Science; Socratic dialogue; Integrated learning; Stimulated recall; Play and learning; Longitudinal study; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : Symphony of the spheres in change? Learning in environment for sustainable development in primary school with a scientific and longitudinal approach. This research deals with learning in science, including learning in environment for sustainable development. LÄS MER

 5. 5. Adaptive Supervision Online Learning for Vision Based Autonomous Systems

  Författare :Kristoffer Öfjäll; Michael Felsberg; Kostas Daniilidis; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Driver assistance systems in modern cars now show clear steps towards autonomous driving and improvements are presented in a steady pace. The total number of sensors has also decreased from the vehicles of the initial DARPA challenge, more resembling a pile of sensors with a car underneath. LÄS MER