Sökning: "DIVA"

Visar resultat 1 - 5 av 59392 avhandlingar innehållade ordet DIVA.

 1. 1. Adaptive Supervision Online Learning for Vision Based Autonomous Systems

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kristoffer Öfjäll; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Driver assistance systems in modern cars now show clear steps towards autonomous driving and improvements are presented in a steady pace. The total number of sensors has also decreased from the vehicles of the initial DARPA challenge, more resembling a pile of sensors with a car underneath. LÄS MER

 2. 2. Om organsystemens organisation och funktion analys av elevsvar från Sverige och Sydafrika

  Detta är en avhandling från Norrköping : Department of Social and Welfare Studies, Linköping university

  Författare :Pernilla Granklint Enochson; Högskolan Kristianstad.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att studera svenska och sydafrikanska elevers föreställningar om kroppens byggnad och funktion, samt hur dessa föreställningar påverkar närliggande frågeställningar. Datainsamling har skett genom att flera olika typer av enkäter samt intervjuer använts. Samtliga elever som deltog gick i årskurs nio. LÄS MER

 3. 3. Dispositio Muscorum frondosorum in monte Kinnekulle nascentium ... quam praeside Joh. Erh. Areschoug ... pro gradu philosophico p. p

  Detta är en avhandling från Upsaliæ : Leffler

  Författare :Johan Emanuel Zetterstedt; John Areschoug; Erik Gustav Blomberg; Conrad August Adlers; Gustav Engelbert Ahlm; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [1854]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Travelling objects modernity and materiality in British Colonial travel literature about Africa

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University. Department of Language Studies

  Författare :Nicklas Hållén; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; English literature; Engelsk litteratur; Comparative literature; Litteraturvetenskap; Historia; History; travel literature; Africa; colonialism; John Hanning Speke; Mary Kingsley; Mary Hall; Constance Larymore; Verney Lovett Cameron; Henry Morton Stanley; postcolonial theory; material culture; colonial discourse; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; Literature; litteraturvetenskap; modernity; materiality; material objects; things; commodity form; commodity culture; postcolonialism; Homi Bhabha; museums; exhibitions; geography; space; trade; ethnography; the book; ambivalence; subject-object relations; fetishism; John Speke; Verney Cameron; Henry Stanley; Ewart Grogan;

  Sammanfattning : This study examines the functions of objects in a selection of British colonial travel accounts about Africa. The works discussed were published between 1863 and 1908 and include travelogues by John Hanning Speke, Verney Lovett Cameron, Henry Morton Stanley, Mary Henrietta Kingsley, Ewart Scott Grogan, Mary Hall and Constance Larymore. LÄS MER

 5. 5. Föräldraidentiteter i livsberättelser

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Marie Karlsson; Uppsala universitet.; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; parents; life stories; identities; childhood; institutionalization; interviews; Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This dissertation deals with relations between parents and child institutions such as childcare, school and child health centers in terms of an institutionalization of childhood and expressions of parental identities in life stories. The empirical study consists of thematic life story interviews with parents focusing on their experiences of meeting and relating to these child institutions. LÄS MER