Sökning: "Cystisk fibros"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Cystisk fibros.

 1. 1. Cystisk fibros i Sverige : speciellt med hänsyn till tidig diagnos

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hans Kollberg; Uppsala universitet.; [1974]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. CFTR in pancreatic islets

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Anna Edlund; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CFTR; CF; CFRD; Cystic fibrosis; Cystisk fibros; Diabetes; Insulin; Beta cell; Glukagon; Glucagon; Alpha cell; Alfa-cell; Anoctamin; ANO1; ANO;

  Sammanfattning : AbstractCystic fibrosis (CF) is caused by mutations in the anion channel and protein regulator CFTR. The most common co-morbidity in CF is CF-related diabetes (CFRD) affecting ~50% of adult patients. The etiopathology of CFRD is largely unknown but the destruction of the exocrine pancreas is thought to contribute. LÄS MER

 3. 3. Tomosynthesis in pulmonary cystic fibrosis

  Detta är en avhandling från Diagnostic Radiology, (Lund)

  Författare :Kristina Vult von Steyern; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cystic fibrosis; Lung; Radiation dose; Radiography; Scoring methods; Tomography; spiral computed; X-ray computed;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tack vare den snabba tekniska och digitala utvecklingen under senare år har tomosyntes etablerats som ett nytt och spännande verktyg inom röntgendiagnostiken. Metoden är en vidareutveckling av gammaldags tomografi (skiktröntgen), men är lättare att utföra, ger bättre bilder och dessutom är stråldosen betydligt lägre. LÄS MER

 4. 4. On Mechanisms Impairing Airway Host Defence in Cystic Fibrosis

  Detta är en avhandling från Lungmedicine and allergology

  Författare :Sandra Jovic; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cystisk fibros (CF) är en ärftlig sjukdom som orsakas av en defekt jonkanal. Denna defekt ger upphov till en onormal saltbalans i kroppen och följderna blir många. I lungorna och magtarmkanalen produceras ett väldigt segt slem vilket täpper till luftvägarna och medför andningssvårigheter. LÄS MER

 5. 5. Cystic Fibrosis - long term results of a treatment package including preventive physical exercise

  Detta är en avhandling från Respiratory Medicine and Allergology, Lund University

  Författare :Louise Lannefors; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cystic fibrosis; physiotherapy; survival; physical exercise; airway clearance; working capacity; lung function;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cystisk Fibros Cystisk Fibros (CF) är en relativt vanlig ärftlig sjukdom. Ungefär 1/37 personer i Sverige bär på anlag till CF, men bärare har inga symptom och vet därför inte att de har anlagen. LÄS MER