Sökning: "Curt Ekholm"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Curt Ekholm.

  1. 1. Balt- och tyskutlämningen 1945-1946 : omständigheter kring interneringen i läger i Sverige och utlämningen till Sovjetunionen av f d tyska krigsdeltagare. D. 2, Utlämningen och efterspelet

    Författare :Curt Ekholm; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Historia; Sverige; Efterkrigstiden; Tyskland; History; Historia;

    Sammanfattning : .... LÄS MER