Sökning: "Cultural Differences"

Visar resultat 1 - 5 av 390 avhandlingar innehållade orden Cultural Differences.

 1. 1. Det ekte, det gode og det coole : Södra teatern og den dialogiske formasjonen av mangfoldsdiskursen

  Författare :Helene Egeland; Erling Bjurström; Johan Fornäs; Billy Ehn; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural diversity; Cultural politics; Södra teatern; Authenticity; Orientalism; Taste; Sweden; Kulturelt mangfold; Kulturpolitikk; Södra teatern; Autentisitet; Orientalisme; Smak; Sverige; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : The thesis analyses the continuously changing discourse of cultural diversity. The focus of this study is the ways in which this discourse is shaped within contemporary Swedish cultural politics in general, and how it unfolds and further changes through the specific activities performed by a cultural institution in Stockholm – Södra teatern. LÄS MER

 2. 2. Overcoming Cultural Ignorance : Institutional Knowledge Development in the Internationalizing Firm

  Författare :Jessica Lindbergh; Mats Forsgren; Kent Eriksson; Jukka Hohenthal; Andrew Delios; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Institutional knowledge; market-specific experience; multiple-market experience; Business relationships; Internationalization; Cultural differences; Företagsekonomi; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This thesis studies how experiences influence the development of institutional knowledge within business relationships. It contributes to international business research by clarifying how experience develops the institutional knowledge of firms and what outcome such knowledge development has on firms’ internationalizations. LÄS MER

 3. 3. Exploring the identity of a group of Assyrian/Syriac young adolescents in Sweden : A mixed-methods study within the discipline of Psychology of Religion and the research field of Identity Development

  Författare :Victor Dudas; Önver A. Cetrez; Valerie DeMarinis; Halina Grzymała-Moszczyńska; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; identity development; religion; education; best friends; Assyrians Syriacs; Religionspsykologi; Psychology of Religion;

  Sammanfattning : The overall aim of this study was to explore the identity of a group of Assyrian/Syriac young adolescents (N=74; age: 9-15 yrs.) at two schools in Södertälje, Sweden. Being a sequential mixed-methods study, a quantitative phase preceded a qualitative phase. LÄS MER

 4. 4. Towards the mitigation of cultural barriers to communication and cooperation

  Författare :Ida Lindgren; Kip Smith; Ann Enander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; multinational cooperation; cultural differences; cross-cultural psychology; emergency management; teamwork; microworlds; group faultlines; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi;

  Sammanfattning : This thesis combines theories from cross-cultural psychology with literature on group faultlines to understand cultural barriers to communication and cooperation experienced in multinational emergency management teams. The aim is to investigate whether the faultline concept is a viable theoretical vocabulary for addressing cultural differences in communication and cooperation (in the domain of emergency management). LÄS MER

 5. 5. Se lika ung ut som du känner dig : Kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40

  Författare :Karin Lövgren; Magnus Berg; Anette Göthlund; Gunilla Jarlbro; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Cultural conceptions; doing age; age; ageing; age studies; ageism; middle age; social gerontology; cultural gerontology; social constructionism; cultural studies; popular press; advertising; gender; visual studies; Kulturella föreställningar; göra ålder; socialkonstruktionism; kulturstudier; populärpress; reklam; ålder; åldrande; medelålder; socialgerontologi; kulturgerontologi; genus; intervjuer; innehållsanalys; kvinnobilder; Tara; M Magasin; Laura; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker kulturella föreställningar om ålder och åldrande med utgångspunkt i populärpress för kvinnor över 40. Under 2000-talet har flera veckotidningar lanserats som vänder sig till kvinnor i medelåldern, med ålder som försäljningsargument. LÄS MER