Sökning: "Costimulation"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade ordet Costimulation.

 1. 1. Costimulation Blockade in Experimental Transplantation

  Detta är en avhandling från Department of Nephrology and Transplantation, Lund University

  Författare :Helene Malm; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; transplantation; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; serologi; Immunologi; serology; Immunology; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; graft survival; anti-CD40L; CTLA4Ig; anti-LFA-1; costimulation blockade;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sedan 1960-talet har det varit möjligt att transplantera organ från en människa till en annan. Transplantation är den enda behandlingsmetoden när hjärta, lungor eller lever är obotligt skadade. För njursjuka finns dialys som ett alternativ, även om transplantation oftast är ett bättre alternativ. LÄS MER

 2. 2. On the induction and function of Foxp3+ regulatory T cells

  Detta är en avhandling från Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Författare :Cecilia Oderup; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunologi; serologi; transplantation; regulatory T cell; serology; Immunology; superantigen; costimulation; dendritic cell; Foxp3;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vårt immunsystem har utvecklats för att skydda våra vävnader och organ vid infektioner, cancerväxt och andra skador. Immunsystemet utgörs av en mängd olika celltyper som på olika sätt specifikt, främst genom uttryck av receptorer på cellytan, reagerar på främmande strukturer, från t ex patogener eller tumör celler eller andra substanser som signalerar stress eller fara. LÄS MER

 3. 3. Transforming Growth Factor-b, Regulatory functions on normal lymphocytes and tumor outgrowth Regulatory functions on normal lymphocytes and tumor outgrowth

  Detta är en avhandling från BMC Biomedical Centre, Lund University

  Författare :Åsa Schiött; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TGF-b; monocyte; rat; costimulation; Th2; ERK; tumor; TIL; Immunology; serology; Immunologi; transplantation; T-lymphocyte; serologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För att en multicellulär organism som männinskan ska kunna fungera måste celldelningen strikt kontrolleras. Protein som reglerar celldelning på cellulär nivå kallas för "tillväxtfaktorer". Vi har studerat ett sådant protein som kallas för transforming growth factor-beta (TGF-b). LÄS MER

 4. 4. Genital tract CD4+ T cells for vaccination and protection against Chlamydia trachomatis

  Detta är en avhandling från BMC Biomedical Centre, Lund University

  Författare :Ellen Marks; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Chlamydia; T cell differentiation; genital tract; vaccination; costimulation; Th1; Th2; Th17; Tregs;

  Sammanfattning : Vaccination strategies for protection against sexually transmitted diseases (STDs) are lacking due to an incomplete understanding of genital tract T cell responses. This thesis dissects the generation of T helper subsets, including the recently discovered Th17 subset, during genital tract infection with a common sexually transmitted pathogen, Chlamydia trachomatis, and addresses vaccine requirements for the generation of genital tract CD4+ T cell immunity. LÄS MER

 5. 5. Studies on the function of CD4CD25 regulatory T cells: An in vitro approach

  Detta är en avhandling från Section for Immunology, Lund University

  Författare :Lukas Cederbom; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; CD152; Costimulation; Dendritic cells; Regulatory T cells; CD4 CD25 ; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Immunsystemet består av en specifik och en ospecifik del som samarbetar när ett immunsvar sätts igång. Den specifika delen utgörs av T och B celler som med specifika ytreceptorer, så kallade antigen-receptorer, känner igen och aktiveras av främmande ämnen (antigen). LÄS MER