Sökning: "Cost-optimality"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Cost-optimality.

 1. 1. Cost-optimality approach for prioritisation of buildings envelope energy renovation A techno-economic perspective

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Farshid Bonakdar; Linnéuniversitetet.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Building renovation; Energy efficiency; Cost-optimality; costeffectiveness; Building envelope; Residential buildings; Building energy simulation; Brute-force algorithm; Sustainable Built Environment; Hållbar byggd miljö;

  Sammanfattning : The existing residential buildings in the European countries are rather old and often fail to meet the current energy performance criteria. In Sweden, about 45% of the existing residential buildings have been constructed before 1960. LÄS MER

 2. 2. A systematic approach for major renovation of residential buildings

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Linn Liu; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; energy efficiency; renovation; residential buildings; listed buildings; simulation; optimization; LCC; categorization; energy efficiency measure package; indoor environment; energy targets; CO2 emission; primary energy use; energieffektivisering; renovering; bostäder; historiska byggnader; simulering; optimering; LCC; kategorisering; energieffektiviseringsåtgärdspaket; inomhusmiljö; energimål; CO2-utsläpp; primärenergianvändning;

  Sammanfattning : In Sweden, buildings are responsible for about 40 % of total energy use and about 10 % of total CO2 emissions Today more than 60 % of existing Swedish residential buildings are over 40 years old and are in need of major renovation. In addition, 15 % of all multi-family buildings and 27 % of all single-family houses were built before 1945. LÄS MER