Sökning: "Coronary"

Visar resultat 1 - 5 av 645 avhandlingar innehållade ordet Coronary.

 1. 1. Coronary Reactive Hyperemia

  Detta är en avhandling från Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Göran Olivecrona; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; t-PA; P2Y1-receptors; Hypothermia; Coronary; Reactive hyperemia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Reaktiv hyperemi är ett cirkulationsfysiologiskt fenomen som har varit en gåta för den moderna fysiologin de sista hundra åren. Reaktiv hyperemi är det initialt kraftigt ökade blodflödet som uppstår till en vävnad eller ett organ efter att blodflödet under en tid varit avstängt. LÄS MER

 2. 2. Diabetes and Coronary Surgery Metabolic and clinical studies on diabetic patients after coronary surgery with special reference to cardiac metabolism and high-dose GIK

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Zoltán Szabó; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Östergötlands Läns Landsting.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; diabetes; heart; coronary surgery; cardiac surgery; myocardial metabolism; free fatty; MEDICINE Surgery Surgical research Thoracic surgery; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Thoraxkirurgi;

  Sammanfattning : Introduction An increasing proportion of the patients undergoing cardiac surgery have diabetes mellitus, in particular type II diabetes. In spite of this, diabetic patients have received limited attention in this setting. LÄS MER

 3. 3. Atrial Fibrillation in the setting of Coronary Artery Disease Risks and outcomes with different treatment options

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gorav Batra; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; atrial fibrillation; coronary artery disease; acute coronary syndrome; myocardial infarction; percutaneous coronary intervention; coronary artery bypass grafting; antithrombotic therapy; angiotensin-converting enzyme inhibitors; angiotensin II receptor blockers; epidemiology; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : Coronary artery disease (CAD) is the leading cause of mortality worldwide and atrial fibrillation (AF) is a prevalent arrhythmia associated with increased risk of mortality and morbidity. Despite improved outcome in both diseases, there is a need to further describe the prevalence, outcome and management of CAD in patients with concomitant AF. LÄS MER

 4. 4. Prognostic impact of coronary microvascular funtion in patients with ischemic heart disease

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Inger Haraldsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; coronary microvascular function; coronary flow reserve; coronary artery disease; acute coronary syndromes; thrombus aspiration; pretreatment; SCAAR; SWEDHEART;

  Sammanfattning : Background: Ischemic heart disease is the leading cause of death globally. Despite recent advances in interventional and medical therapies, survivors of myocardial infarction are at high risk of recurrent cardiovascular events. LÄS MER

 5. 5. Manifestations and Survival in Coronary Heart Disease

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kerstin Dudas; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; coronary heart disease; acute coronary syndrome; coronary-bypass grafting; mortality; case fatality; survival; manifestation; predictors; risk factors; trends; cholesterol;

  Sammanfattning : Aim: To investigate how risk factors predict manifestations in coronary heart disease (CHD), and trends in short-term and long-term survival including trends in out-of-hospital mortality. Populations and methods: In the first study 7388 men aged 47 to 55 and free of previous acute myocardial infarction (AMI) or stroke were investigated during 28 years’ follow-up. LÄS MER