Sökning: "Controllability Function"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Controllability Function.

 1. 1. Some Results On Optimal Control for Nonlinear Descriptor Systems

  Detta är en avhandling från Institutionen för systemteknik

  Författare :Johan Sjöberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Optimal Control; Descriptor Systems; Differential-Algebraic Systems; Controllability Function; Observability Function; TECHNOLOGY Information technology Automatic control; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Reglerteknik;

  Sammanfattning : I denna avhandling studeras optimal återkopplad styrning av olinjära deskriptorsystem. Ett deskriptorsystem är en matematisk beskrivning som kan innehålla både differentialekvationer och algebraiska ekvationer. LÄS MER

 2. 2. Dynamic response reconstruction using passive components

  Detta är en avhandling från Institutionen för systemteknik

  Författare :Anders Johansson; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; substructuring; controllability; experimental methods; model calibration; passive control; response reconstruction; model updating; drive signal identification; Time Waveform Replication;

  Sammanfattning : In many testing applications within the field of structural dynamics, such as noise and vibration harshness, rattle and squeak, or durability testing in the automotive and truck industries, large hydraulic or electromagnetic actuators are used to excite the tested structure. Such actuators are mounted in the laboratory in a fixed configuration referred to here as a test rig. LÄS MER

 3. 3. Computational Approaches to the Degeneration of Brain Networks and Other Complex Networks

  Detta är en avhandling från KTH Campus : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Simachew Abebe Mengiste; KTH.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Neurodegeneration; Synaptic pruning; Networks; Structure; Dynamics; Controllability;

  Sammanfattning : Networks are ubiquitous with several levels of complexity, configuration, hierarchy and function. Many micro- and macro-scale biological or non-biological interactions define complex systems. LÄS MER

 4. 4. Sensor Fusion and Control Applied to Industrial Manipulators

  Detta är en avhandling från Linköping University Electronic Press

  Författare :Patrik Axelsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Robots; Sensor Fusion; Iterative Learning Control; H-infinity Controller; Controllability; Extended Kalman Filter; Particle Filter; Expectation Maximisation; Continuous-time Filtering; Norm-optimal ILC;

  Sammanfattning : One of the main tasks for an industrial robot is to move the end-effector in a predefined path with a specified velocity and acceleration. Different applications have different requirements of the performance. LÄS MER

 5. 5. Power System Damping - Structural Aspects of Controlling Active Power

  Detta är en avhandling från IEA, LTH, Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Olof Samuelsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electronics and Electrical technology; controller interaction; mode controllability; mode observability; mechanical equivalent; linear differential-algebraic equations; modal analysis; active power; power system damping; electro-mechanical oscillations; Elektronik och elektroteknik; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ekonomiska och miljömässiga problem gör det svårt att bygga ut kraftledningsnätet i samma takt som efterfrågan på elenergi ökar. Ett alternativ är att öka belastningen av befintliga kraftledningar på bekostnad av de säkerhetsmarginaler som finns. LÄS MER