Sökning: "Contract management"

Visar resultat 1 - 5 av 74 avhandlingar innehållade orden Contract management.

 1. 1. Kontraktsstyrning i teori och praktik

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Karin Bryntse; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Management of enterprises; hierarchy; market; interorganisational theory; governance structure; Contract management; public procurement; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kontraktsstyrning i teori och praktik Under de senaste decennierna har användningen av kontraktsstyrning ökat i både privat och offentlig sektor. Det finns ett stort intresse för styrformens egenskaper. LÄS MER

 2. 2. Construction Performance Measurement: Site Managers in Refurbishment Projects

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Ahmet Anil Sezer; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; productivity; refurbishment; waste management; construction industry; monitoring; sustainability; Performance; ICT; resource use;

  Sammanfattning : Firms use management accounting, controls and performance measurement to ensure that employee activities are aligned with organizational goals and strategies. Performance is measured at different levels: industry, firm, project and activity. LÄS MER

 3. 3. Konkurrens, anbudsvärdering och entreprenörernas innovativa agerande inom vägbyggnadssektorn

  Detta är en avhandling från Department of Construction Management, Lund Institute of Technology

  Författare :Anna Seeger Meriaux; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Vägtransportteknik; Road transport technology; innovative actions; road construction; competition; tender evaluation; Construction technology; Anläggningsteknik; Transportteknik; Transport technology;

  Sammanfattning : The Swedish National Road Administration SNRA is responsible for the long term de-velopment of the road transport system, and spends large sums on road construction and 'operation and maintenance'. Improvements in efficiency which are small in per-centage terms therefore yield relatively large monetary effects. LÄS MER

 4. 4. Improvement of Labour Performance and Productivity in Uganda´s Building Industry

  Detta är en avhandling från Construction Management, Department of Construction Sciences, Lund University

  Författare :Henry Mwanaki Alinaitwe; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; performance improvement; Labour productivity; building industry; Uganda;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nivån på arbetsproduktivitet är särskilt betydelsefull i utvecklingsländer där det mesta av byggnadsarbetet utförs manuellt. Tidigare forskning har konstaterat att produktiviteten i byggindustrin är låg och i några fall sjunkande. LÄS MER

 5. 5. Causality, Magnitude and Impact Mitigation of Rework in Uganda

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :John Muhumuza Kakitahi; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Rework; Client Quality Requirements; Whole Life Value Philosophy; Public building construction; Uganda;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English Research has shown the Ugandan construction industry to be, primarily, an informal sector dominated by unskilled labour contracted mainly on minor building works such as alterations and renovations. Within such a context, the industry has also received negative publicity due to increasing quality failures on sites – commonly referred to as shoddy work. LÄS MER