Sökning: "Continuum Mechanics"

Visar resultat 1 - 5 av 96 avhandlingar innehållade orden Continuum Mechanics.

 1. 1. Modelling of compaction of metal powder and damage accum ulation due to fatigue in powder materials

  Detta är en avhandling från Division of Mechanics, Box 118, SE221 00 Lund

  Författare :Joakim Cedergren; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; hydraulik; vakuumteknik; vibrationer; akustik; Maskinteknik; hydraulics; Mechanical engineering; friction; FEM; numerical modelling; continuum mechanics; fatigue loading; powder compaction; vacuum technology; vibration and acoustic engineering;

  Sammanfattning : This thesis addresses powder manufactured (P/M) components, with special attention to the compaction process and to the sensitivity to damage accumulation due to fatigue within powder compacted specimens. Three dimensional simulations of the compaction process have been performed, using an explicit dynamic dilatant finite strain finite element code supplemented with the effects from contact friction within the die, modelled by Coulomb friction. LÄS MER

 2. 2. On the mechanics of actin and intermediate filament networks and their contribution to cellular mechanics

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Björn Fallqvist; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; actin; cell; mechanical; constitutive; intermediate; continuum; constitutive; Solid Mechanics; Hållfasthetslära;

  Sammanfattning : The mechanical behaviour of cells is essential in ensuring continued physiological function, and deficiencies therein can result in a variety of diseases. Also, altered mechanical response of cells can in certain cases be an indicator of a diseased state, and even actively promoting progression of pathology. LÄS MER

 3. 3. Elastic Properties of Nanowires - an Atomistic Evaluation

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Pär Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Stora framsteg har gjort det möjligt att, med dagens teknik, inte bara visualisera enskilda atomer, utan även utföra olika typer av operationer och manipulationer på atomskalan med stor precision rent experimentellt. Detta har möjliggjort tillverkning av komplexa nanostrukturer genom montering av komponenter av nanostorlek till större sammansatta system, vilket i sin tur har gett upphov till en rad nya banbrytande praktiska tillämpningar inom vitt skilda områden och discipliner. LÄS MER

 4. 4. Atomistic studies of nano-structural mechanical behavior and point defects

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Pär Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : The content of this thesis consists of two parts. For the first part, size and crystallographic orientational influence on the elastic properties of bcc nanowires and films have been studied through static molecular simulations. In order to explicitly account for surface effects, the concept of surface free energy has been employed. LÄS MER

 5. 5. Optimization in Continuum Flow Problems

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Niclas Wiker; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Fluid mechanics; Continuum flow problem; TECHNOLOGY Engineering mechanics Fluid mechanics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk mekanik Strömningsmekanik;

  Sammanfattning : The work presented in this dissertation was carried out at the Division ofMechanics, Department of Management and Engineering at Link¨oping University,between 2003 and 2008. It was supervised by Prof. LÄS MER