Sökning: "Construction technology"

Visar resultat 1 - 5 av 1386 avhandlingar innehållade orden Construction technology.

 1. 1. Property-Oriented Information Systems for Design Prototypes for the BAS•CAAD system

  Detta är en avhandling från Department of Construction and Architecture, Lund Institute of Technology

  Författare :Sverker Fridqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Anläggningsteknik; Construction technology; product modelling; construction; information technology; design; Data- och systemvetenskap; computer technology; Systems engineering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Egenskapsorienterade system (eng: property-oriented) är en ny slags informationssystem som är baserade på begrepp för egenskaper istället för begrepp för ting eller klasser av ting. Genom att fokusera på egenskaper, kan de egenskapsorinterade systemen göras mer flexibla och mer lämpade för de tidiga skedena av design än de traditionella klassorienterade systemen kan vara. LÄS MER

 2. 2. Innovation Diffusion in the Construction Sector

  Detta är en avhandling från Division of Construction Management, Lund Institute of Technology

  Författare :Kristian Widén; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Anläggningsteknik; Construction technology; Industriell ekonomi; Commercial and industrial economics; Construction Sector; Innovation; Diffusion;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Innovation är ryggraden i en fungerande marknadsekonomi. Det är genom innovationer som nationer, industrisektorer och företag konkurrerar. Det sker mycket både internationellt och nationellt som påverkar den svenska byggsektorn, vilket både ställer krav och skapar möjlighet för sektorn att förändras. LÄS MER

 3. 3. Impact of Quality Management in the Swedish Construction Process

  Detta är en avhandling från Department of Construction Management, Lund Institute of Technology

  Författare :Anne Landin; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction technology; Industriell ekonomi; Commercial and industrial economics; ISO 9000; Quality Management; Construction; Anläggningsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under senare år har företag inom byggbranschen utvecklat sitt kvalitetstänkande genom att införa kvalitetssystem för att styra byggprocessen. Många olika aktörer med olika intressen är involverade vilket gör att det är en komplex process sammansatt av en rad olika mindre processer. LÄS MER

 4. 4. Lessons Learned in Knowledge Managment - the case of construction

  Detta är en avhandling från Construction Management, Department of Construction Sciences, Lund University

  Författare :Mats Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction technology; Industriell ekonomi; Anläggningsteknik; Quality Management; Project Management; Knowledge Management; Construction sector; Commercial and industrial economics;

  Sammanfattning : The construction sector has been criticised in recent years for being inefficient. The critique involved describes finished buildings as having flaws and there being a lack of interest within the construction sector in assembling knowledge and sharing experience. LÄS MER

 5. 5. Konkurrens, anbudsvärdering och entreprenörernas innovativa agerande inom vägbyggnadssektorn

  Detta är en avhandling från Department of Construction Management, Lund Institute of Technology

  Författare :Anna Seeger Meriaux; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Vägtransportteknik; Road transport technology; innovative actions; road construction; competition; tender evaluation; Construction technology; Anläggningsteknik; Transportteknik; Transport technology;

  Sammanfattning : The Swedish National Road Administration SNRA is responsible for the long term de-velopment of the road transport system, and spends large sums on road construction and 'operation and maintenance'. Improvements in efficiency which are small in per-centage terms therefore yield relatively large monetary effects. LÄS MER