Sökning: "Construction sector"

Visar resultat 1 - 5 av 170 avhandlingar innehållade orden Construction sector.

 1. 1. Innovation Diffusion in the Construction Sector

  Detta är en avhandling från Division of Construction Management, Lund Institute of Technology

  Författare :Kristian Widén; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Anläggningsteknik; Construction technology; Industriell ekonomi; Commercial and industrial economics; Construction Sector; Innovation; Diffusion;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Innovation är ryggraden i en fungerande marknadsekonomi. Det är genom innovationer som nationer, industrisektorer och företag konkurrerar. Det sker mycket både internationellt och nationellt som påverkar den svenska byggsektorn, vilket både ställer krav och skapar möjlighet för sektorn att förändras. LÄS MER

 2. 2. A Mesoeconomic Analysis of the Construction Sector

  Detta är en avhandling från Department of Construction Management, Lund Institute of Technology

  Författare :Niclas Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industriell ekonomi; Commercial and industrial economics; Sector Analysis; Mesoeconomics; Construction;

  Sammanfattning : The fundamental question posed in this study is how to approach the construction sector in order to cover its wide scope of activities, its great variety of actors and the external influences on it from the market and institutional environment. Construction includes such diverse economic activities as new production and as repair/maintenance, itinerant production and stationary manufacture, the production of buildings and constructions, and it involves a large number of actors representing different professions and types, e. LÄS MER

 3. 3. Lessons Learned in Knowledge Managment - the case of construction

  Detta är en avhandling från Construction Management, Department of Construction Sciences, Lund University

  Författare :Mats Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction technology; Industriell ekonomi; Anläggningsteknik; Quality Management; Project Management; Knowledge Management; Construction sector; Commercial and industrial economics;

  Sammanfattning : The construction sector has been criticised in recent years for being inefficient. The critique involved describes finished buildings as having flaws and there being a lack of interest within the construction sector in assembling knowledge and sharing experience. LÄS MER

 4. 4. Impact of Quality Management in the Swedish Construction Process

  Detta är en avhandling från Department of Construction Management, Lund Institute of Technology

  Författare :Anne Landin; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction technology; Industriell ekonomi; Commercial and industrial economics; ISO 9000; Quality Management; Construction; Anläggningsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under senare år har företag inom byggbranschen utvecklat sitt kvalitetstänkande genom att införa kvalitetssystem för att styra byggprocessen. Många olika aktörer med olika intressen är involverade vilket gör att det är en komplex process sammansatt av en rad olika mindre processer. LÄS MER

 5. 5. Management of Sustainability in Construction Works

  Detta är en avhandling från Division of Construction Management, Lund Institute of Technology

  Författare :Urban Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; construction works; assessment model; sustainability; Management;

  Sammanfattning : The present global environmental condition is a consequence of the increasing consumption of natural resources whose depletion exceeds what is physically possible to sustain in the long term. The construction sector is a considerable contributor to this resource depletion and sustainability is adopted in the form of the theory of ecological modernization. LÄS MER