Sökning: "Conny Björkman"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Conny Björkman.

 1. 1. Internal capacities for school improvement Principals' views in Swedish secondary schools

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogik

  Författare :Conny Björkman; Anders Olofsson; Olof Johansson; Kauko Hämäläinen; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school improvement; successful schools; capacity building; internal capacities; collaboration forms; staff development; leadership; principals´ views; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to describe and analyse principals´ views of collaboration forms, staff development and leadership, as critical internal capacities for school improvement, in five more successful and four less successful Swedish secondary schools, and compare the qualitative similarities and/or differences in the principals´ views at the level of schools. A successful school is understood to be a school where pupils accomplish both the academic objectives and the social/civic objectives in the National Curriculum. LÄS MER

 2. 2. Internal Capacities for School Improvement : Principals views in Swedish Secondary Schools

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Conny Björkman; Anders Olofsson; Olof Johansson; Kauko Hämäläinen; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school improvement; successful schools; capacity building; internal capacities; collaboration forms; staff development; leadership; principals views; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER