Sökning: "Confirmation classes"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Confirmation classes.

 1. 1. Konfirmandernas bildningsresa. Ungdomars berättelser om sitt deltagande i konfirmandundervisning

  Detta är en avhandling från Department of Education, Lund University

  Författare :Elisabeth Porath Sjöö; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Religion; Confirmation; Hermeneutic; Youth; Religious Education; Bildung; Confirmation classes;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under de senaste åren har det svenska samhället förändrats när det gäller dess förhållande till religion och till Svenska kyrkan. Från att ha varit en statskyrka fram till år 2000 och därmed tidigare tillhört enhetskulturen och varit en majoritets kyrka, är Svenska kyrka idag en kyrka som är fri från staten och verkar i ett mångkulturellt samhälle där många olika kulturer och religioner existerar tillsammans. LÄS MER

 2. 2. Werden – ein Chamäleon der Sprache : Zum Werdegang von werden

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Margret Osterkamp; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; auxiliary; scalarity; actionality; aspectuality; Vendler classes; internal temporal properties; inchoativity; speaker reference; implied speaker confirmation;

  Sammanfattning : The topic of this thesis is the evolutionary history of werden in German with reference to its four functions – as full verb, as copula and as auxiliary verb in combination with the past participle in the Vorgangspassiv and also in combination with the infinitive to denote future and, in some circumstances, epistemic modal events. On the basis of scrutiny of diachronic results and a discussion of views put forward in the synchronic literature and empirically corroborated by a detailed analysis of a corpus, it is argued that the unique position of werden in the German verb arena was made possible by its non-specified meaning of dynamic existence, by its medial, non-agentive diathesis and, crucially, by its additivity, and its actional and aspectual underdetermination. LÄS MER

 3. 3. RNA-protein complexes as autoantigens : cell and molecular biology of Ro/SSA and disease associations of anti-Ro/SSA antibodies

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medicine

  Författare :Nader Pourmand; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Ro SSA; Ro 52kD; Ro 60kD; p40phox; Ig classes; systemic lupus erythematosus; Sjögren s syndrome; autoantibodies; immunoblotting;

  Sammanfattning : Autoantibodies to the Ro/SSA and La/SSB antigens are present in sera from patients with Sjögren's syndrome (SS) and systemic ]opus erythematosus (SLE). The Ro/SSA autoantigen consists of a 52kD and a 60kD protein, complexed with one of four small RNAs. The La protein can also associate with the complex. LÄS MER