Sökning: "Commuters"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade ordet Commuters.

 1. 1. Rum, rytm och resande : Genusperspektiv på järnvägsstationer

  Författare :Ann-Charlotte Gilboa Runnvik; Tora Friberg; Bodil Axelsson; Carina Listerborn; Katja Tollmar Grillner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Mobility; commuters; railway stations; accessibility; gender; body; space; place; affect; rhythm; participant observations; auto-ethnography; interviews; Mobilitet; pendlare; järnvägsstationer; tillgänglighet; genus; kropp; rum; plats; affekt; rytm; deltagande observation; autoetnografi; intervjuer;

  Sammanfattning : Järnvägsstationer är att betrakta som offentliga platser och regleras av transportpolitiska målsättningar om jämställdhet och tillgänglighet för alla (Prop. 2008/09:93). Trots det saknas forskning om hur genus påverkar resenärer vid deras vardagliga vistelser på järnvägsstationer. LÄS MER

 2. 2. Building study-related relationships : How student relationships and readiness affect academic outcome in higher education

  Författare :Annika Maria Fjelkner Pihl; Centre for Engineering Education CEE; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Academic outcome; commuter; readiness; higher education; social network analysis; multiplex relations; Academic outcome; Multiplex relations; Commuters; Higher education; Social network analysis; Readiness;

  Sammanfattning : The present dissertation explores students’ perception of their own readiness for higher education and students’ study related relations and the effect on academic outcome. The complexity of student engagement and academic success means that it is relevant to conduct in-depth studies of particular student populations, to explore how certain factors play out in that specific context. LÄS MER

 3. 3. Assessment of active commuting behaviour : walking and bicycling in Greater Stockholm

  Författare :Erik Stigell; Peter Schantz; Andreas Nilsson; Maria Hagströmer; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; walking; cycling; commuting; validity; reproducibility; distance; duration; velocity; frequency; seasonality; Sports Science; Idrottsvetenskap; Sports; Idrott; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : Walking and bicycling to work, active commuting, can contribute to sustainable mobility and provide regular health-enhancing physical activity for individuals. Our knowledge of active commuting behaviours in general and in different mode and gender groups in particular is limited. LÄS MER

 4. 4. Färdmedelsvalets komplexa förutsättningar : En studie av arbetspendling i småbarnshushåll med Kils kommun som exempel

  Författare :Hans Olof Gottfridsson; Sune Berger; Gerhard Gustafsson; Kerstin Westin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commuting to work; choice of transport; families with young children; Activity-based approach; arbetspendling; färdmedelsval; Human geography; Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography; småbarnshushåll; aktivitetsansats Commuting to work; Geography; Geografi;

  Sammanfattning : Gottfridsson, H. O., 2007, Färdmedelsvalets komplexa förutsättningar – En studie av arbetspendling i småbarnshushåll med Kils kommun som exempel, (Complex conditions governing choice of transport – A study of parents of young children commuting to work from the municipality of Kil). LÄS MER

 5. 5. On the road : Social aspects of commuting long distances to work

  Författare :Erika Sandow; Kerstin Westin; Örjan Pettersson; Susan Hanson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Long-distance commuting; social aspects; households; gender differences; sparsely populated areas; longitudinal study; register data; Sweden; Human geography; economic geography; Kulturgeografi; ekonomisk geografi; Social and Economic Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : With its point of departure of increasing numbers of people being engaged in commuting, the aim of this thesis is to reveal prerequisites for and consequences of long-distance commuting in Sweden for the individual and his or her partner. Special attention has been given to prerequisites for long-distance commuting in sparsely populated areas, and to social consequences related to long-distance commuting in terms of gender differences in commuting patterns, earnings and separation. LÄS MER