Sökning: "Communication apprehension"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Communication apprehension.

 1. 1. Perception of touch - Developmental and personality factors in touch avoidance

  Detta är en avhandling från Faculty of Social Sciences, Lund University

  Författare :Caroline Johansson; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Psykologi; Touch avoidance; Touch Avoidance Questionnaire; Attachment theory; Rejection sensitivity; Communication apprehension; Qualitative content analysis;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna doktorsavhandling vill belysa och öka kunskapen om beröringsundvikande. Beröringsundvikande är inte ett enkelt index på hur mycket en person berör eller undviker att bli berörd, utan ett tecken på en persons djupt rotade attityder gentemot beröring, jämförbart med en personlighetsegenskap. LÄS MER

 2. 2. The Language of Textiles Description and Judgement on Textile Pattern Composition

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för hushållsvetenskap (IHV)

  Författare :Siri Homlong; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Arts and literature; Textile; Pattern; Design; Amish; Quilt; Aesthetic Qualities; Repertory grid method; Natural Color System; Sloyd; Implicit knowledge; Communication; Structure of attention; Estetiska ämnen;

  Sammanfattning : The present study concerns ways to describe, judge and discuss aesthetic qualities of designed textile patterns. Specific aims were to study how colours and compositions used in Old Amish Quilts can be systematically described, to study how simple and complex patterns in printed textile fabrics are perceived and expressed verbally and to study judgements, concepts and values in relation to designed textile patterns as expressed by schoolchildren, consumers, teachers of textile handicraft and designers. LÄS MER

 3. 3. Future Technology Support of Command and Control Assessing the impact of assumed future technologies on cooperative command and control

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Mats Persson; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; command; control; cooperative; collaboration; decision-making; effectiveness; human-computer interaction; microworld; network-centric; military; team; beslutsfattande; effektivitet; ledning; mikrovärld; militär; människa-datorinteraktion; nätverkscentrerad; samarbete; team; Computer Science with specialization in Human-Computer Interaction; Datavetenskap med inriktning mot människa-datorinteraktion;

  Sammanfattning : In response to technological advances, especially in the field of information and communication technology (ICT), the so called revolution in military affairs (RMA) and later the concept of network-centric warfare (NCW) emerged as a theory to further utilize technology for military command and control (C2). Advocates of the Swedish ROLF 2010-vision and the concept of NCW have made claims and assumptions that future technology will improve mission effectiveness by, for example, increasing the understanding of a current situation and its development, the speed of command, and providing means to utilize more efficient forms of organizations. LÄS MER

 4. 4. I fjärran blir fjällen blå: En komparativ studie av isländska och svenska grundskolor samt sex fallstudier om närhet som förutsättning för pedagogiskt ledarskap

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell

  Författare :Haukur Viggósson; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; principal’s-teachers relationship.; compulsory schools; personnel leadership; School administration; school organisation; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The thesis focuses on the elementary school principal’s formal responsibility and role in connection with his spatial and psycho-social nearness to the teachers. On one hand it is a comparison between schools in Sweden and Iceland, while on the other hand it is a case study of the principal’s leadership in several different school organisations. LÄS MER

 5. 5. On Decision Support in Participatory Medicine Supporting Health Care Empowerment

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Kerstin Ådahl; Blekinge Tekniska Högskola.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Decision support; CDSS; EHR; Patient safety; Patient empowerment; Participatory medicine; Patient-centered collaborative practice;

  Sammanfattning : The task of ensuring Patient Safety is, more than ever, central in Healthcare. The report “To Err is Human” [Kohn et al. 2000], was revealing alarming numbers of incidents, injuries and deaths caused by deficiencies in healthcare activities. The book initiated assessment and change of Healthcare methods and procedures. LÄS MER