Sökning: "Communicating"

Visar resultat 1 - 5 av 320 avhandlingar innehållade ordet Communicating.

 1. 1. Communicating Place : Methods for Understanding Children's Experience of Place

  Författare :Sofia Cele; Lia Karsten; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children; place; interviews; photography; drawings; walks; communication; qualitative methods; Sweden; England; interactive; abstract; concrete; Human geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This dissertation explores how children communicate their experiences of place. It focuses on the qualitative methods of group interviews, walks, drawings and photographs, and asks how children communicate different aspects of place. LÄS MER

 2. 2. Communicating Care : The Contradictions of HPV Vaccination Campaigns

  Författare :Lisa Lindén; Ericka Johnson; Claes-Fredrik Helgesson; Ana Viseu; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HPV vaccination; health campaigns; public health; care; temporality; feelings; materiality; gender; sexuality; science and technology studies; feminist theory; digital media; social media; social sciences; public involvement; HPV-vaccination; hälsokampanjer; folkhälsoprojekt; omsorg; temporalitet; känslor; materialitet; genus; sexualitet; teknik- och vetenskapsstudier; feministisk teori; digitala medier; sociala medier; samhällsvetenskap; publik delaktighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker tre statligt finansierade kampanjer mot human papillomvirus (HPV) i Sverige. Författaren visar att kampanjerna innehåller och artikulerar olika former av omsorg som inte är begränsade till att endast uppmana människor att ”ta hand om sig själva” eller ”bry sig om andra”. LÄS MER

 3. 3. Communicating perceptions : grounding symbols to artificial olfactory signals

  Författare :Amy Loutfi; Örebro universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer science; Datavetenskap; Computer and Systems Science; Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Communicating performance measures : Supporting continuous improvement in manufacturing companies

  Författare :Carina Larsson; Mattias Strand; Anne Persson; Anna Syberfeldt; Mats Winroth; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Communication; performance measures; manufacturing; continuous improvement; Production and Automation Engineering; Produktion och automatiseringsteknik;

  Sammanfattning : Manufacturing enterprises are a key driver of economic growth (Eurostat, 2016). Implementing continuous improvement (CI) is commonly used to increase competitiveness (Hyland et al., 2007), but despite the well-known theory of CI, many manufacturing companies fail in implementing it (Bhasin, 2012; Nordin et al., 2012; Tiwari et al. LÄS MER

 5. 5. Communicating Female Voicelessness : A Feminist-Narratological Study of Pak Wansô's Short Stories from the 1970s

  Författare :Eunah Kim; Sonja Häussler; Anders Cullhed; Anastasia Guryeva; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Pak Wansô; South Korean Women’s Literature; South Korean Literature in the 1970s; Feminist Literary Theory; Feminist-Narratology; Susan Sniader Lanser; Narrative Voice; Pak Wansô; Sydkoreansk litteratur under 1970-talet; Sydkoreansk kvinnolitteratur; Feministisk litteraturteori; Feministisk narratologi; Susan Sniader Lanser; Berättarröst; Koreanology; koreanologi;

  Sammanfattning : Communicating Female Voicelessness. A Feminist-Narratological Study of Pak Wansô’s Short Stories from the 1970s.This study focuses on seven short stories written by the South Korean author Pak Wansô (1931-2011) in the 1970s. Pak was one of the most established contemporary female authors in South Korea. LÄS MER