Sökning: "Common Sense"

Visar resultat 1 - 5 av 453 avhandlingar innehållade orden Common Sense.

 1. 1. Post-apartheid teacher education reform in Namibia the struggle between common sense and good sense

  Författare :Lars Dahlström; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher education reform; hegemony; counter-hegemony; post-apartheid; Namibia; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education International education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Internationell pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis is about teacher education reform. It is a narrative of attempted change in the area of teacher education in post-apartheid Namibia. The inquiry is based on critical and participatory perspectives. The analytical tools include concepts like hegemony and counter-hegemony, common sense and good sense. LÄS MER

 2. 2. Apostolic Succession in the Porvoo Common Statement Unity through a deeper sense of apostolicity

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Theology, Uppsala University

  Författare :Erik Eckerdal; Sven-Erik Brodd; Tiit Pädam; Susan K Wood; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Apostolicity; apostolic succession; episcopal succession; episcopate; Porvoo Common Statement; episcopacy; ecclesiology; ecumenism; substantive apostolicity; successio; traditio; communio; koinonia; ecumenical method; Kyrkovetenskap; Ecclesiology;

  Sammanfattning : A number of ecumenical dialogues have identified apostolic succession as one of the most crucial issues on which the churches need to find a joint understanding in order to achieve the unity of the Church.When the Porvoo Common Statement (PCS) was published in 1993, it was regarded by some as an ecumenical breakthrough, because it claimed to have established visible and corporate unity between the Lutheran and Anglican churches of the Nordic-Baltic-British-Irish region through a joint understanding of ecclesiology and apostolic succession. LÄS MER

 3. 3. Modelling User Tasks and Intentions for Service Discovery in Ubiquitous Computing

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Magnus Ingmarsson; Henrik Eriksson; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ubiquitous Computing; Service Discovery; Ontologies; Common Sense; World Knowledge; Design; Architecture; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : Ubiquitous computing (Ubicomp) increases in proliferation. Multiple and ever growing in numbers, computational devices are now at the users' disposal throughout the physical environment, while simultaneously being effectively invisible. Consequently, a significant challenge is service discovery. LÄS MER

 4. 4. "Vi har nästan blivit för bra" lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Education and Communication

  Författare :Ingrid Granbom; Mohamed Chaib; Solveig Hägglund; Sven Persson; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool; social representations; common sense; teachers; relational categories; cognitive polyphasia; communicative resources; focus groups; Förskola; sociala representationer; vardagskunskap; lärare; relationella kategorier; cognitive polyphasia; kommunikativa resurser och fokusgrupper;

  Sammanfattning : En majoritet av svenska barn deltar i förskoleaktiviteter, vilket indikerar att förskolemiljön spelar en viktig roll för de erfarenheter barn får i sin vardag. Förskolans verksamhet baserar sig i hög grad på grundläggande värderingar och idéer beträffande bland annat barnuppfostran, förskolans uppdrag och synen på förskolans roll i samhället. LÄS MER

 5. 5. Perception and control of upper limb movement: Insights gained by analysis of sensory and motor variability

  Detta är en avhandling från Umeå : Kirurgisk och perioperativ vetenskap

  Författare :Dmitry Domkin; Mats Djupsjöbacka; John Jeka; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; proprioception; kinaesthesia; position sense; movement sense; position-matching; velocity-discrimination; correlation; uncontrolled manifold; variability; synergy; upper limb; motor control; Medicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; Medicine; medicin;

  Sammanfattning : Chronic neck-shoulder pain is associated with impairments of proprioception and motor control. Thus, assessment of proprioceptive and motor function may be powerful tools both for research and clinical practice. LÄS MER