Sökning: "Colorectal cancer"

Visar resultat 6 - 10 av 264 avhandlingar innehållade orden Colorectal cancer.

 1. 6. Colorectal Cancer Aspects of Heredity, Prognosis and Tumour Markers

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lana Ghanipour; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; colorectal cancer; heredity; Tryptophanyl t-RNA synthetase; microsatellite instability; SP-PLA; prognosis; biomarkers;

  Sammanfattning : Colorectal cancer (CRC) is one of the most common cancer types and leading causes of cancer death worldwide. Since CRC is a heterogenic disease, there is a demand for increased knowledge of the underlying genetic and epigenetic mechanisms. The aim of this thesis was to investigate heredity and potential tumour markers in relation to prognosis. LÄS MER

 2. 7. Genomic Profiling, Mutations and Deranged Signaling in Esophageal Cancer and Hereditary Colorectal Cancer

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Anna Isinger Ekstrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Esophageal cancer; hereditary cancer; HNPCC; copy number analysis; CGH; gene expression; Wnt; PIK3CA; CHEK2; gastric cancer; colorectal cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Varje år drabbas i världen ca 3 miljoner individer av cancer i mag-tarmkanalen. Stora skillnader finns i incidens med magsäckscancer och matstrupscancer särskilt vanliga i utvecklingsländer, medan tjock- och ändtarmscancer är en av de vanligaste tumörtyperna i västvärlden. LÄS MER

 3. 8. Chemoradiation in Gastrointestinal Cancer

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Adalsteinn Gunnlaugsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biliary tract cancer; capecitabine; cholangiocarcinoma; chemoradiation; colon cancer; enteritis 5-fluorouracil; gallbladder cancer; oxaliplatin; pancreatic cancer; rectal cancer.;

  Sammanfattning : Locally advanced inextirpable gastrointestinal cancer has poor prognosis and is associated with high morbidity. One treatment option is to use radiotherapy, often combined with chemotherapy (chemoradiation), either as preoperative treatment to facilitate surgery or in the palliative setting to relieve symptoms. LÄS MER

 4. 9. Mismatch Repair Deficient Cancer Diagnostic Aspects in Colorectal Cancer and the Role of Urological Cancer in Lynch Syndrome

  Detta är en avhandling från Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Patrick Joost; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mismatch repair; Lynch syndrome; immunohistochemistry; microsatellite instability; heterogeneity; cumulative incidence; colorectal cancer; urothelial cancer; prostate cancer; renal cell cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Felaktig DNA-reparation av typen mismatch repair (MMR) uppkommer i 15-17% av cancer i tjock- och ändtarm (kolorektalcancer). MMR defekter är av betydelse i tre situationer: • MMR defekta tumörer har en bättre prognos än övrig tjock- och ändtarmscancer, vilket kan användas för att avgöra huruvida en patient skall erbjudas sk. LÄS MER

 5. 10. From Tissue to Mutations Genetic Profiling of Colorectal Cancer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lucy Mathot; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nucleic acid extraction; genotyping; targeted sequencing; mutation analysis; colorectal cancer; metastatic disease; Medical Science; Medicinsk vetenskap;

  Sammanfattning : Comprehensive characterisation of the mutational landscapes of solid tumours is a multistep process involving the collection of suitable samples, the extraction of nucleic acids and the preparation of these materials for mutational analyses. In this thesis, I aimed to develop a streamlined process for the analysis of colorectal cancer (CRC) patient samples in order to identify novel mutations that hallmark the development of advanced disease. LÄS MER