Sökning: "Collaborative product development"

Visar resultat 1 - 5 av 67 avhandlingar innehållade orden Collaborative product development.

 1. 1. Managing Collaborative Product Development A Model for Identifying Key Factors in Product Development Projects

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalens högskola

  Författare :Sofi Elfving; Mats Jackson; Björn Fagerström; Lars Bengtsson; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Collaborative product development; Integrated product development; Concurrent engineering; Product development; Product design; Collaboration; Integration; Communication; Key factors; Decision-making; Knowledge transfer; Experience reuse; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Innovation och design;

  Sammanfattning : The increasing complexity of products and systems today has forced new processes, methods, and tools for managing the development of products. It has also forced the development of complex organisations and diverse relationships among functions and peoples within product development organisations. This implies a need for integrated processes. LÄS MER

 2. 2. Collaborative Product Development a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalens högskola

  Författare :Jarkko Erikshammar; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Civil engineering and architecture - Building manufacturing engineering; Collaborative Product Development; Industrialized House-building; SME; Purchasing; Supply chain; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Byggproduktionsteknik; Träbyggnad; Timber Structures;

  Sammanfattning : Purchasing, is an important part of the production process in industrialized house-building. Uncoordinated purchasing is one of the causes for low productivity increase within the sector. Traditional purchasing strategies, used by large construction companies, may not be applicable to small and medium-sized companies. LÄS MER

 3. 3. Collaborative Product Development A collaborative decision-making approach

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalens Högskola

  Författare :Joakim Eriksson; Björn Fagerström; Andreas Larsson; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Collaborative New Product Development Supplier Selection and Purchasing

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lisa Melander; Fredrik Tell; Nicolette Lakemond; Maria Elmquist; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Supplier selection; NPD; Purchasing; case studies;

  Sammanfattning : Suppliers provide new technology to firms and are important in firms‟ NPD. It is not sufficient for firms to select the most appropriate technology; they must also select the most appropriate supplier for their NPD. LÄS MER

 5. 5. Knowledge integration with customers in collaborative product development project

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Mohammad H. Eslami; Nicolette Lakemond; Christian Berggren; Lars Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Product development; knowledge integration; customer collaboration; technical capability; locus of initiative; internal integration; business and economic; product development; innovation management; business administration;

  Sammanfattning : Driven by rapid technological developments, greater customer expectations, and increased product complexity,product development processes increasingly rely on the integration of dispersed specialist knowledge.Consequently, many industrial firms are changing the way they approach product development. LÄS MER