Sökning: "Codex Vaticanus"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Codex Vaticanus.

 1. 1. Jeremiah: A Translation and Commentary on Jeremiah in Codex Vaticamus

  Författare :Georg Walser; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bible; Old Testament; Prophets; Jeremiah; Septuagint; translation; philology; Codex Vaticanus;

  Sammanfattning : This study investigates the Greek text of Jeremiah as found in the famous Vatican manuscript Codex Vaticanus 1209. It is the first major commentary to focus on the text of LXX Jeremiah in any modern language. LÄS MER

 2. 2. The Epistle of Jude : Its Text and Transmission

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Tommy Wasserman; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; internal evidence; New Testament; external evidence; textual variant; textual commentary; lectionary; minuscule; uncial; amulet; P78; P72; Bodmer Codex; papyrus; textual criticism; literary relationship; 2 Peter; Jude; Bible; Catholic Epistles; papyrology; paleography; codicology; Christianity; Kristendom;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar det nytestamentliga Judasbrevets texthistoria. Monografin inleds med en översikt av textforskningen på de Katolska Breven i allmänhet och Judasbrevet i synnerhet, från 1800-talet och fram till nutid. LÄS MER

 3. 3. Alciphron, Letters of the Courtesans Edited with Introduction, Translation and Commentary

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Patrik Granholm; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Alciphron; letters of the courtesans; Greek letters; fictitious letters; critical edition; parallel translation; commentary; textual notes; textual criticism; manuscript studies; manuscript tradition; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Classical philology Classical Greek language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Klassiska språk Klassisk grekiska; Grekiska; Greek;

  Sammanfattning : This dissertation aims at providing a new critical edition of the fictitious Letters of the Courtesans attributed to Alciphron (late 2nd or early 3rd century AD).The first part of the introduction begins with a brief survey of the problematic dating and identification of Alciphron, followed by a general overview of the epistolary genre and the letters of Alciphron. LÄS MER