Sökning: "Co-workership"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Co-workership.

 1. 1. Idén om medarbetarskap En studie av en idés resa in i och genom två organisationer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Karin Kilhammar; Eva Ellström; Per-Erik Ellström; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Co-workership; co-worker; learning; implementation; translation; institutionalization; zeitgeist; organizational fashion; Medarbetarskap; medarbetare; lärande; implementering; översättning; institutionalisering; tidsanda; organisatoriskt mode; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar idén om medarbetarskap med utgångspunkt från hur begreppet medarbetarskap tolkas och används. Syftet är att öka kunskapen kring idén och hur den tar sig uttryck i organisationers praktik.I den teoretiska referensramen har nyinstitutionell teori integrerats med teorier kring lärande och implementering. LÄS MER

 2. 2. Idén om medarbetarskap en studie av en idés resa in i och genom två organisationer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Karin Kilhammar; Eva Ellström; Per-Erik Ellström; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Co-workership; co-worker; learning; implementation; translation; institutionalization; zeitgeist; organizational fashion; Medarbetarskap; medarbetare; lärande; implementering; översättning; institutionalisering; tidsanda; organisatoriskt mode; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar idén om medarbetarskap med utgångspunkt från hur begreppet medarbetarskap tolkas och används. Syftet är att öka kunskapen kring idén och hur den tar sig uttryck i organisationers praktik.I den teoretiska referensramen har nyinstitutionell teori integrerats med teorier kring lärande och implementering. LÄS MER

 3. 3. On the Relationship between Sustainable Health and Quality Management Leadership and organizational behaviours from Swedish organizations

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Ingela Bäckström; Håkan Wiklund; Bengt Klefsjö; Johnny Lindström; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Quality Management; Sustainable health; Leadership; Values; Quality Technology and Management; TQM; Quality control; Kvalitetsteknik; Kvalitet; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Other industrial engineering and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Övrig industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : Sickness absence not only causes significant costs for organizations but also leads to other negative consequences for individuals and societies. Previous research has shown that working with organizational values within Quality Management affects job satisfaction and results in increased profitability and customer satisfaction. LÄS MER