Sökning: "Clinical Virology"

Visar resultat 1 - 5 av 79 avhandlingar innehållade orden Clinical Virology.

 1. 1. The hepatitis B virus – Insights into genetic variability, evolution and Bayesian phylogeographic inference

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Mikael Ingman; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hepatit B; evolutionsbiologi; fylogeni; Hepatitis B; evolutionary dynamics; Phylogeography;

  Sammanfattning : In terms of genome size, the hepatitis B virus is the smallest virus known to infect humans and its compactness with multiple overlapping reading frames puts restraints on the emergence of mutations. In the papers included in this thesis we aimed to investigate genetic variation within the precore and core promoter region and to describe the origin, spread and diversification of HBV genotype A. LÄS MER

 2. 2. Human Endogenous Retroviruses: Studies on Transcriptional Activity and Genetic Variability

  Detta är en avhandling från Department of Medical Microbiology, Lund University

  Författare :Patrik Medstrand; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; virology; bacteriology; HERVs; Human endogenous retrovirus sequences; reverse transcriptase; Microbiology; differential RNA expression.; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Retrovirus är en stor grupp av virus som infekterar djur och människor och kan ge upphov till olika slags sjukdomar. Hos människa finns tre olika grupper av retrovirus. Det mest kända är HIV (humant immunbrist virus) och infektion av detta leder i många fall till AIDS. LÄS MER

 3. 3. Distribution and Effects of NO and CO in the Human Upper Respiratory Tract

  Detta är en avhandling från Otorhinolaryngology (Lund)

  Författare :Jens Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mykologi; virologi; bakteriologi; Mikrobiologi; mycology; transplantation; Microbiology; bacteriology; virology; serologi; Immunologi; serology; Otorhinolaryngology; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen; Immunology; sinus; upper respiratory tract infection; nose; nitric oxide; neutrophil migration; middle ear; hemin; flow cytometry; allergy; carbon monoxide;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Astma och hösnuva (allergisk rinit) är två närbesläktade sjukdomar som båda har sin grund i en långdragen, kronisk inflammation i luftvägsslemhinnan. Vid både astma och hösnuva har slemhinnan en benägenhet att reagera kraftigare än normalt på retningar (s.k. hyperreaktivitet). LÄS MER

 4. 4. Phylogenetic inference in the epidemiologic and evolutionary investigation of HIV-1, HCV and HBV

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Malik Sallam; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HIV; Hepatitis C virus; Hepatitis B virus; Molecular epidemiology; Transmission; Genetic diversity; Phylogeny; Evolution; Human immunodeficiency virus type 1;

  Sammanfattning : Phylogenetics is defined as the study of evolutionary relatedness among various groups of organisms. The evolutionary and epidemiologic studies of viral infections through molecular phylogenetics can provide exquisite comprehension about the origins, spatiotemporal spread and pathogenesis of human viruses. LÄS MER

 5. 5. Arcanobacterium haemolyticum, clinical, diagnostic and therapeutic aspects

  Detta är en avhandling från Mats Nyman, Department of Infectious Diseases, University Hospital MAS, S-205 02 Malmö, SWEDEN

  Författare :Mats Nyman; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mikrobiologi; mycology; virology; bacteriology; Microbiology; phenotypic characteristics.; penicillin tolerance; antibiotic susceptibility; antibody reaction; exanthema; Arcanobacterium haemolyticum; pharyngitis; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Arcanobacterium haemolyticum (A. haemolyticum) beskrevs för första gången under namnet Corynebacterim haemolyticum av MacLean och medarbetare 1946. Bakterien odlades fram från svalget hos patienter med halsont och från sår. Patienterna bestod av amerikanska soldater och infödda öbor i Stilla havet. LÄS MER