Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. The making of the Miskitu people of Nicaragua : the social construction of ethnic identity

    Författare :Claudia García; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; Sociologi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER