Sökning: "Claes Wahlund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Claes Wahlund.

  1. 1. De motu corporum rigidorum commentatio cujus partem quintam ... præside Mag. Jöns Svanberg, ... pro gradu philosophico p. p. Claudius Wahlund Vermelandus. In Auditor. Gustav. die XXVIII Maji MDCCCXXIV. H. P. M. S., p. 5

    Författare :Jöns Svanberg; Claes Wahlund; Jöns Svanberg; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER