Sökning: "Claes Rosenqvist"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Claes Rosenqvist.

 1. 1. Hem till historien : August Strindberg, sekelskiftet och "Gustaf Adolf"

  Författare :Claes Rosenqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; August Strindberg; turn of century; historical drama; Swedish; theatre history;

  Sammanfattning : The point of departure for this study is the meeting-place between an author and his times. Both in his youth and in later years, August Strindberg was in bitter conflict with the Swedish Establishment. LÄS MER

 2. 2. Gymnasielärarens uppdrag som mentor : En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet

  Författare :Elisabeth Nordevall; Ann Ahlberg; Claes Nilholm; Jerry Rosenqvist; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mentor; pupil; high school; upper secondary school; pupil welfare; participation; learning; communication; knowledge system; leadership; school improvement; special education; learning situation; ethnography; communicative relational perspective; Mentor; elev; gymnasieskola; elevvård; delaktighet; lärande; kommunikation; kunskapssystem; ledarskap; skolutveckling; specialpedagogik; lärandesituation; etnografi; kommunikativt relationsinriktat perspektiv; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Studien beskriver fyra gymnasielärares uppdrag som mentorer. Lärarnas uppdrag är inte knutet till ett specifikt skolämne utan avser en administrativ och stödjande funktion kring en avgränsad grupp elever eller en klass. LÄS MER