Sökning: "Civilrätt: arbetsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Civilrätt: arbetsrätt.

 1. 1. Kollektivavtalsrätten : en rättsvetenskaplig berättelse

  Författare :Mikael Hansson; Jonas Malmberg; Mia Rönnmar; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kollektivavtal; arbetsrätt; rättsvetenskap; narratologi; Labour law; Arbetsrätt; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : The collective agreement is considered to be the single most important method of regulating the labour market in Sweden. Its importance is emphasised by the fact that there is no legislation concerning wages, and that labour-market legislation often can be derogated from by collective agreements (quasi-mandatory statutes). LÄS MER

 2. 2. Ett europeiserat arbetstagarinflytande : en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige

  Författare :Erik Sjödin; Jonas Malmberg; Petra Herzfeld Olsson; Daniel Stattin; Jens Kristiansen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; labour law; employee involvement; EU labour law; MBL; medbestämmande; mbl11; mbl19; LSA; 2001 23; 98 59; 2002 14 EWC; Europeiska företagsråd; arbetstagares styrelserepresentation; arbetsrätt; arbetstagarinflytande; EU-arbetsrätt; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : Employee involvement is a central question in labour law. In this dissertation the author examines eight EU directives (the involvement directives) with provisions on employee involvement. The aim of the dissertation is to analyse the content of the involvement directives and how they have affected the Swedish system of employee involvement. LÄS MER

 3. 3. Arbetsrätt och konkurrensrätt: en normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden

  Författare :Per Norberg; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; collective agreement; arbetsrätt; cartel; competition; dominant position; labour; social policy; labour law; trade union; private law; civilrätt; civil law;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the normative conflict between labour law and competition law. The legislation in each area gives the Courts guidance in solving a legal problem that has previously been classified as belonging to one or the other area. LÄS MER

 4. 4. Protection of Accrued Pension Rights - An Inquiry into Reforms of Statutory and Occupational Pension Schemes in a German, Norwegian and Swedish Context

  Författare :Nils Eliasson; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Offentlig rätt; Public law; legitimate expectations; contract; property; company pensions; occupational pensions; statutory pensions; social insurance; labour law; public law; Constitutional law; private law; Labour law; Arbetsrätt; Civil law; Civilrätt;

  Sammanfattning : How is the conflict between a protection of accrued pension rights and economic, political and social interests in reforming the pension scheme resolved in different countries and regarding different kinds of pension schemes? What legal or political mechanisms exist to protect accrued pension rights and to resolve this conflict? This thesis takes a comprehensive view on the pension situation of the individual, thus dealing both with statutory and occupational pension schemes from a protection of accrued rights-perspective. The research provides an extensive survey of legal as well as political solutions to the protection of accrued rights and its conflict with different interests to reform the pension schemes in the respective countries under investigation as well as under the European Convention of Human Rights. LÄS MER

 5. 5. Funktionshindrad - med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland

  Författare :Andreas Inghammar; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish law; English law; German law; EC law; disability; discrimination; employment protection ; integration; positive measures; quota; labour market; dismissal; supported employment; social dimension; human rights; mänskliga rättigheter; comparative law; komparativ rätt; private law; social law; civilrätt; socialrätt; labour law; arbetsrätt; EU law; EU-rätt;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines labour market legislation on disability and work in Sweden, England and Germany. In order to provide increased access to the labour market for people with disabilities all three studies countries have undertaken more of less far-reaching legislative measures over a number of decades, both in line with, or as a result of, general labour and employment legislation, but also as more specific parts of the labour market regulation. LÄS MER