Sökning: "Citalopram"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade ordet Citalopram.

 1. 1. Selective serotonin re-uptake inhibitors in the environment Effects of citalopram on fish behaviour

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Martin Kellner; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Citalopram; SSRI; stickleback; Baltic; behaviour; fish; feeding; anxiety; boldness; serotonin; development; Storspigg; serotonin; östersjön; SSRI; läkemedel; miljö; citalopram; ätbeteende; beteende; utveckling; Environmental Studies; Miljövetenskapliga studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRIs) are a class of anxiolytic and anti-depressant drugs. SSRIs act on the evolutionarily ancient serotonergic system which is virtually identical throughout the vertebrate phylum. LÄS MER

 2. 2. From achiral to chiral analysis of citalopram

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Björn Carlsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Östergötlands Läns Landsting.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; depression; noradrenaline; dopamine; serotonin; citalopram; selective serotonin-reuptake inhibitor SSRI ; high-performance liquid chromatography HPLC ; therapeutic drug monitoring TDM ; enantioselective separation; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Within the field of depression the “monoamine hypothesis” has been the leading theory to explain the biological basis of depression. This theory proposes that the biological basis of depression is due to a deficiency in one or more of three key neurotransmitter systems, namely noradrenaline, dopamine and serotonin which are thought to mediate the therapeutic actions of virtually every known antidepressant agent. LÄS MER

 3. 3. Antidepressant drug effects in vivo: Focus on pharmacokinetic and pharmacodynamic responses in different experimental paradigms

  Detta är en avhandling från Cecilia Wikell, Department of Clinical Pharmacology, Lund University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Cecilia Wikell; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; portacaval shunt; pharmacokinetics; pharmacodynamics; hepatic encephalopathy; enantiomers; drug safety; drug disposition; citalopram; antidepressants; brain microdialysis; behaviour; venlafaxine; Pharmacological sciences; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Leverencefalopati (LE) är ett neuropsykiatriskt sjukdomstillstånd som kan ses i samband med en försämrad leverfunktion. Den bakomliggande orsaken till LE är ofta levercirrhos (skrumplever) p.g.a. LÄS MER

 4. 4. Tryptophan-related Neurotransmission in the Brain: Disturbances Associated with Experimental Hepatic Encephalopathy

  Detta är en avhandling från Divison of Clinical Chemistry and Pharmacology

  Författare :Peter B F Bergqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tetrodotoxin; serotonin; release; rat; quinolinic acid; potassium; chloroamphetamine; noradrenaline; neurotransmission; microdialysis; hepatic encephalopathy; fenfluramine; drug safety; dopamine; coma; citalopram; ammonia; calcium; brain; tryptophan; Pharmacological sciences; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tryptofan (TRP) är en s.k. essentiell aminosyra d.v. LÄS MER

 5. 5. Genetic influence on enantiomeric drug disposition Focus on venlafaxine and citalopram

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Kingbäck; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : A molecule that is not identical to its mirror image is said to be chiral. A racemic mixture, or a racemate, is one that has equal amounts of S- and R-enantiomers of a chiral molecule. Two examples of frequently prescribed racemic drugs are the antidepressants venlafaxine (VEN) and citalopram (CIT). LÄS MER