Sökning: "Church structure"

Visar resultat 1 - 5 av 62 avhandlingar innehållade orden Church structure.

 1. 1. Folkkyrkan, vision och verklighet : Ett folkkyrkligt reformprograms öden 1928-1932 : the fate of Folk Church reform programme 1928-1932

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sven Thidevall; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Modernisation; secularisation; church reform; church independence; legislation; education; church property; folk church; state church; Church of Sweden; Einar Billing; K J Ekman; Arthur Engberg; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; kyrkohistoria; kyrkohistoria;

  Sammanfattning : This dissertation examines how the Church of Sweden interfaced with secular culture andsociety in the transition from the 1920s to the 1930s. The study is founded on three events:the House of Bishops meeting and the General Convention of the church in 1929; the SwedishParliament's meetings in 1930, which led to laws on local parish governance; and the GeneralConvention of the church in 1932, especially concerning issues of church property. LÄS MER

 2. 2. Socialdemokratisk kyrkosyn : en studie i Socialdemokraternas kyrkopolitiska riktlinjer 1979-1996

  Detta är en avhandling från Uppsala : Teologiska institutionen

  Författare :Lennart Ahlbäck; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Church studies; Church politics; Church structure; Church of the people; state-church relation; Democratization; Democratic right; Kyrkovetenskap; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Church studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Kyrkovetenskap;

  Sammanfattning : The Social Democratic party of Sweden (SAP) was from its starting point in late 19th century oppositional to the Swedish Church and its position in Swedish society. But soon two different views were formed. The first view was to cut all ties between state and church. The second view was to perform a democratic reformation of the Church. LÄS MER

 3. 3. Vardagens kyrka: Gustaf Wingrens kyrkosyn och folkkyrkans framtid. Summary: A Church for Every Day: The Ecclesiology of Gustaf Wingren and the Future of the National Church (the "Folk Church")

  Detta är en avhandling från Arcus

  Författare :Bo Håkansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; systematisk och praktisk ; History of the Christian church; Gustaf Wingren; Ecclesiology; National Churches; Folk Church ; Church as Communion; Church and Society; General; Kristen teologi allmän; systematic and practical Christian theology; Kristna kyrkans historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen undersöker teologen Gustaf Wingrens (1910-2000) kyrkosyn och relaterar den till den nutida diskussionen om Svenska kyrkan som folkkyrka. Tre viktiga frågor ställs till Wingren och andra teologer och debattörer, som ingår i undersökningen, nämligen: Vad är kyrkan? (om kyrkans väsen). LÄS MER

 4. 4. Svenska kyrkan samma kyrka? : ecklesiologi före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos & Norma bokförlag

  Författare :Marie Rosenius; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ecclesiology; liturgical theology; worship; Church-state; Church of Sweden; organizational change; the double line of responsibility; Church ordinance; Church manual; autonomization; fragmentation; differentiation; implicit ecclesiology; People of God; Body of Christ; thin liturgy; thick liturgy; Ordo; kyrkovetenskap; kyrkovetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation is an ecclesiological study, conducted in the form of a case study that examines worship praxis in six parishes in the diocese of Luleå between 1990 and 2009. The specific research problem of the dissertation is whether the organizational changes that took place in connection with the relational change between Church and State in 2000 are reflected in local worship and in church service related decisions in diocese and parishes, and how the concrete relationship between worship praxis and regulations is manifested. LÄS MER

 5. 5. Nutida gudstjänst och medeltida kyrkorum : Förhållandet mellan det sena 1900-talets liturgireform och det medeltida gudstjänstrummet i Svenska kyrkan

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos

  Författare :Gunnar Weman; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Church studies; Church of Sweden; Church of Sweden Service Book kyrkohandboken 1942 and 1986; divine service; church building; liturgical space; the liturgical movement; eucharist; altar; the Evangelical Academy of the Sigtuna foundation; The Commission for the Church of Sweden Service Book; the Preservation Department of the National Heritage Board; Kyrkovetenskap;

  Sammanfattning : The central focus of this dissertation concerns the question of whether and in what way there is a connection between the development of the Church of Sweden Service Book (kyrkohandboken) of 1942 and 1986 and changes in designing the structure of the liturgical space of the medieval church buildings. This study has two means of approach: first there is an examination of the process of liturgical change primarily during the latter part of the 20th century in its relationship to the medieval worship space; secondly there is a case study of the same process related to a specific church building – the medieval Church of St Mary (Mariakyrkan) at Sigtuna. LÄS MER