Sökning: "Chromogranin A"

Visar resultat 1 - 5 av 43 avhandlingar innehållade orden Chromogranin A.

 1. 1. Histamine and chromogranin A-derived peptides in rat stomach ECL cells

  Detta är en avhandling från Per Norlén, Dept. of Pharmacol. Sölveg. 10, S-22362 Lund, Sweden

  Författare :Per Norlén; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pharmacy; pharmacognosy; Pharmacological sciences; CGRP adrenaline; galanin; VIP; PACAP; somatostatin; gastrin; microdialys; pancreastatin; chromogranin A; histamine; ECL cell; rat stomach; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish ECL-cellen är en hormonproducerande cell i magslemhinnan. Den utsöndrar histamin vilken i sin tur reglerar magsäckens saltsyrautsöndring. I avhandlingen utvecklades en metod som möjliggör mätningar av histaminutsöndringen från ECL-celler i vakna råttor. LÄS MER

 2. 2. Chromogranin a epitopes catestatin and vasostatin

  Detta är en avhandling från Per Norlén, Dept. of Pharmacol. Sölveg. 10, S-22362 Lund, Sweden

  Författare :Thanikul Srithunyarat; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2017]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Psychological and physiological factors, including pain, can induce a stress response. All today’s available methods for evaluating stress in dogs have shortcomings and it is therefore necessary to identify and evaluate new biomarkers. Chromogranin A (CgA) is a useful biomarker for stress assessment in humans. LÄS MER

 3. 3. Clinical and Experimental Studies on Inflammatory Bowel Disease with special emphasis on Collagenous Colitis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Michael Wagner; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Collagenous colitis; inflammatory bowel disease; ulcerative colitis; Crohn´s disease; faecal markers; eosinophil; T-cells; ECP; EPX; MPO; calprotectin; flowcytometry; chromogranin A; chromogranin B; secretoneurin; budesonide; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Gastroenterology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Gastroenterologi; Medicin; Medicine;

  Sammanfattning : This thesis describes studies in patients with inflammatory bowel disease (IBD) and collagenous colitis (CC). We investigated mucosal eosinophil and neutrophil granulocytes and T-cells involved in the inflammatory processes and aimed at determining whether these processes are reflected in the faecal (F) contents of specific proteins secreted by cells in the intestinal mucosa. LÄS MER

 4. 4. Neurohormonal Modulators in the Parathyroid Gland. Localization and regulation

  Detta är en avhandling från Department of Physiology and Neuroscience, Lund University

  Författare :Lena Luts; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Receptor; In situ hybridization; Immunocytochemistry; Nitric Oxide Synthase; Endothelin; Neuropeptides; Chromogranin; Parathyroid adenoma; Parathyroid gland; Parathyroid hormone; mRNA; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är en sammanläggningsavhandling och består av åtta delarbeten. Delarbetena är publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter, utom delarbete VI-VIII som är föremål för granskning i sådana tidsskrifter inför möjlig publikation. LÄS MER

 5. 5. Aspects on Diagnosis and Treatment of Gastrointestinal Neuroendocrine Tumours

  Detta är en avhandling från Department of Physiology and Neuroscience, Lund University

  Författare :Christina Swärd; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Carcinoid; Endocrine pancreatic tumour; Neuroendocrine; Octreotide; Somatostatin receptor; Peptide receptor; Radionuclide therapy; Absorbed dose; Chromogranin A; Liver transplantation;

  Sammanfattning : Aspects on Diagnosis and Treatment of Gastrointestinal Neuroendocrine Tumours Background. Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumours (GEP-NETs) originate from endocrine cells of the intestinal mucosa and pancreas. LÄS MER