Sökning: "Christopher Polonyi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Christopher Polonyi.

  1. 1. Nucleic Acids as Drug Targets - Influence of Platinum Complexes on Duplex Stability and Binding Kinetics

    Detta är en avhandling från Lund University, dept. of Chemistry

    Författare :Christopher Polonyi; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Anticancer drugs; platinum complexes; cisplatin; oxaliplatin; nucleic acid; RNA; DNA; duplex melting; thermodynamic stability; kinetics; non-coding RNA; miRNA; siRNA; wobble base pair; loop; BRCA1; mimic; luciferase assay;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Att få en övergripande förståelse för hur mänskliga celler påverkas av metallbaserade läkemedel är viktigt, eftersom de har visat sig vara väldigt effektiva för behandling av exempelvis testikel- och äggstockscancer. För att utforska bakomliggande orsaker har forskningsprojektets utgångspunkt varit att studera kliniskt välkarakteriserade metallbaserade läkemedel som exempelvis cisplatin, och dess interaktioner med nukleinsyror. LÄS MER