Sökning: "Christina Nystedt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Christina Nystedt.

  1. 1. A priori and a posteriori error estimates and adaptive finite element methods for a model eigenvalue problem

    Författare :Christina Nystedt; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER