Sökning: "Christina Bark"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Christina Bark.

 1. 1. Structural and transcriptional analysis of genes for small nuclear RNAs

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Christina Bark; Uppsala universitet.; [1988]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The immunomodulatory properties of C-Med 100 an extract of the plant Uncaria tomentosa

  Detta är en avhandling från KFS AB

  Författare :Christina Silver; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; transplantation; Immunologi; serologi; serology; Immunology; survival; proliferation; inhibition; NF-kB; Uncaria tomentosa; quinic acid;

  Sammanfattning : Extracts from the bark of the vine Uncaria tomentosa have anti-inflammatory, antiviral, antimutagenic and antioxidant effects. In this study, we evaluate the effects of an Uncaria tomentosa extract, denoted C-Med 100, on the cellular level of the immune system both in vivo and in vitro. LÄS MER