Sökning: "Christina Bark"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Christina Bark.

 1. 1. Structural and transcriptional analysis of genes for small nuclear RNAs

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Christina Bark; Uppsala universitet.; [1988]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The immunomodulatory properties of C-Med 100 an extract of the plant Uncaria tomentosa

  Detta är en avhandling från KFS AB

  Författare :Christina Silver; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; transplantation; Immunologi; serologi; serology; Immunology; survival; proliferation; inhibition; NF-kB; Uncaria tomentosa; quinic acid;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish C-Med 100, en naturmedicin med immunomodulerande egenskaper Vårt immunsystem skyddar oss mot infektioner från bakterier, virus och parasiter. För att detta ska fungera behövs många olika egenskaper och idag delas immunsystemet in i två delar, en ospecifik och en specifik. LÄS MER