Sökning: "Christianity Kristendom desert fathers holy cross-dresser salos holy fool secret servant of God secret saint monasticism xeniteia hagiography Apophthegmata Patrum Anastasia Patrikia Andronikos and Athanasia Thomais Alexandrina Eulogius latomus Eulogios the Stone-cutter Marcus salus Daniel of Scetis Mark the Fool Alexandria Egypt Byzantine Greek Late Antiquity History of the Christian church Kristna kyrkans historia Greek language Grekiska språket Greek literature Grekisk litteratur"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Christianity Kristendom desert fathers holy cross-dresser salos holy fool secret servant of God secret saint monasticism xeniteia hagiography Apophthegmata Patrum Anastasia Patrikia Andronikos and Athanasia Thomais Alexandrina Eulogius latomus Eulogios the Stone-cutter Marcus salus Daniel of Scetis Mark the Fool Alexandria Egypt Byzantine Greek Late Antiquity History of the Christian church Kristna kyrkans historia Greek language Grekiska språket Greek literature Grekisk litteratur.

  1. 1. Saint Daniel of Sketis. A Group of Hagiographic Texts Edited with Introduction, Translation, and Commentary

    Detta är en avhandling från Uppsala University Library, P.O. Box 510, SE-751 20 Uppsala, Sweden

    Författare :Britt Dahlman; [2007]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Historical cultures Byzantinology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historiska kulturer Bysantinologi; Kristendom; Christianity; desert fathers; holy cross-dresser; salos; holy fool; secret servant of God; secret saint; monasticism; xeniteia; hagiography; Apophthegmata Patrum; Anastasia Patrikia; Andronikos and Athanasia; Thomais Alexandrina; Eulogius latomus; Eulogios the Stone-cutter; Marcus salus; Daniel of Scetis Mark the Fool; Alexandria; Egypt; Byzantine Greek; Late Antiquity; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia; Greek language; Grekiska språket; Greek literature; Grekisk litteratur;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är en ny edition med en parallell engelsk översättning av åtta grekiska berättelser relaterade till ökenfadern Daniel från Sketis: 1) Abba Daniel från Sketis; 2) Abba Marcus, den helige dåren; 3) Den blinde mannen; 4AB) En helig och kysk ung kvinna; 5) Kvinnan som låtsades vara en drinkerska; 6) Eulogios Stenhuggaren; 7) Andronikos Penningväxlaren och hans hustru Athanasia; 8) Anastasia Patrikia. Berättelserna handlar om människor som är heliga i det fördolda och om kvinnor som döljer sin rätta identitet genom att klä sig i manskläder i 500-talets Egypten. LÄS MER