Sökning: "Christian Persson"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Christian Persson.

 1. 1. Intrinsically Proton-Conducting Benzimidazole Units Tethered to Different Polymer Chain Architectures

  Detta är en avhandling från KFS AB

  Författare :Christian Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Polymerteknik; biopolymers; Kemiteknik och kemisk teknologi; Polymer technology; Chemical technology and engineering; Materiallära; materialteknik; Material technology; Makromolekylär kemi; Macromolecular chemistry; proton-exchange membrane fuel cell; structure diffusion; thiol-ene reaction; segmental mobility; high temperature; benzimidazole; block copolymers; polymer electrolyte; anhydrous proton conductivity;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Protontransport är en fundamental process som finns i många naturliga system, liksom i många tekniska applikationer, såsom bränsleceller, smarta fönster och olika typer av sensorer. Bränslecellsteknologi anses vara miljövänlig eftersom bränsleceller inte begränsas av Carnot-cykeln och omvandlar effektivt kemisk energi till elektrisk energi som sedan kan användas till att driva till exempel bilar, bärbara datorer eller byggnader. LÄS MER

 2. 2. Strategies for enhancing consumer interaction in electronic retailing

  Detta är en avhandling från Stockholm : Numerisk analys och datalogi

  Författare :Christian Persson; KTH.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; e-commerce; consumers; interaction; autonomous agents; personalization; hypermedia interface; broadband; multi-channel retailing.;

  Sammanfattning : During recent years, the potential for electronic commerce via the Internet has been intensively discussed. A strong vision of e-commerce as a business with great potential has been established. In the mean time different signs of problems in connection with e-commerce have been observed. LÄS MER

 3. 3. Kungamakt och bonderätt : om danska kungar och bönder i riket och i Göinge härad ca 1525-1640

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Stefan Persson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; De-centralised structure; Inter-dependence; Topography; Border region; Border defences; Identity; Militarisation; Centralisation; Social discipline; Historia; Politisk historia; Political history; Interaction; History;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under tidigmodern tid utvecklades på kronans gods i Danmark en interaktion mellan bönderna och överheten som byggde på intressegemenskap och en tvingande omsorgspraktik. Den nödvändiga samlevnaden mellan styrande och styrda utmärktes av interdependens och intersubjektiva lösningar på konflikter. LÄS MER

 4. 4. Svensk brevkultur på 1800-talet Språklig och kommunikationsetnografisk analys av en familjebrevväxling

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Kristina Persson; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Scandinavian languages - general; correspondence; letter-writing; social practice; literacy; nineteenth century; Swedish; address; variation in style; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : In this dissertation, I examine the correspondence of an upper middle-class family from the early part of the nineteenth century. My aim is to answer questions about correspondence and letter-writing as an everyday event and as a social activity. My principal theoretical framework has been ethnograpy of communication. LÄS MER