Sökning: "Christian Ethics"

Visar resultat 1 - 5 av 250 avhandlingar innehållade orden Christian Ethics.

 1. 1. Human Dignity A Study in Medical Ethics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sofia Morberg Jämterud; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Human dignity; Medical Ethics; Empirical Ethics; Narrative Analysis; Christian Ethics; Vulnerability; Autonomy; Responsibility; Mikhail Bakhtin; Palliative Care; Neonatal Care; Etik; Ethics;

  Sammanfattning : Human dignity is an enunciated ethical principle in many societies, and it has elicited a great deal of interest, not least because it is central in health care. However, it has also been the subject of criticism. LÄS MER

 2. 2. Förhållandet mellan praxis och teori inom etiken

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Niclas Lindström; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ethics; etik; etik; praxis; teori; dygdetik; diskursetik; Practice; theory; norms; ideals; principles; moral philosophy; casuistry; discourse ethics; virtue ethics; theocentric ethics; pragmatism; experimental ethics; empirically informed ethics.;

  Sammanfattning : The main question of this thesis is if a practice is right because it is prescribed by an ethical theory, or if an ethical theory is right because it follows from certain practices? I propose the following definitions to illustrate the main alternatives: (1) if a practice is determined by an ethical theory and the ethical theory is not determined by practice, it is possible to speak of a top-down model of ethical thinking. (2) If a theory, conversely, is determined by a practice and the practice is not determined by theory, it can be described as a bottom-up model. LÄS MER

 3. 3. Theologies Speak of Justice A Study of Islamic and Christian Social Ethics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Teresa Callewaert; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Islamic social ethics; Christian social ethics; comparative religious ethics; interpretative method; identity; authenticity; political theology; secularity; religious arguments; public discourse; justice; sociality; Abdullahi Ahmed An-Na’im; Duncan B. Forrester; Ali Shariati; Gustavo Gutierrez; Tariq Ramadan; John Milbank; Etik; Ethics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how religious ethics, while retaining its identity, can contribute to political debate and to the understanding of justice. The inquiry addresses these issues by focusing on theological perspectives which challenge the solutions offered to these questions by the liberal paradigm. LÄS MER

 4. 4. Bortom syndakatalogen : en studie av svensk frikyrklig etik från 1930-talet till 1990-talet

  Detta är en avhandling från Libris

  Författare :Björn Cedersjö; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of the Christian church; systematisk och praktisk ; Kristen teologi allmän; Moral; Ethics; Value; Virtue; Ethical knowledge; Bible; Decision making; Christian Ethics; Christian Life Style; Divorce; Marriage; Church Discipline; Remarriage; “The World”; Free Church; Baptist; Pentecostal; systematic and practical Christian theology; General; Kristna kyrkans historia; Bibelvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad är egentligen kristen etik? Hur lär människor sig vad som är rätt och fel? Varför förändras normer och värderingar? Sådana stora och viktiga frågor får en konkret belysning i denna avhandling som undersöker normer och värderingar i svensk frikyrklighet. Lite ironiskt sa man förr att frikyrkliga hade en "syndakatalog": de fick exempelvis inte snusa, dansa eller ha sex före äktenskapet. LÄS MER

 5. 5. The Persistence of Christian Realism : A Study of the Social Ethics of Ronald H. Preston

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Normunds Kamergrauzis; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Christian ethics; social ethics; Christian Realism; R. Niebuhr; J. Bennett; Anglican ethics; moral theology; W. Temple; R. Preston; love; justice; solidarity; middle axioms; economic theory; economic practice; social responsibility; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; etik; Ethics;

  Sammanfattning : The persistence of the tradition of Christian Realism in England is exemplified by the lifelong contribution of Anglican moral theologian Ronald H. Preston. LÄS MER