Sökning: "Christian Ax"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Christian Ax.

 1. 1. Produktkalkylering i litteratur och praktik: En beskrivande och förklarande studie av svensk verkstadsindustri

  Författare :Urban Ask; Christian Ax; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att skapa organisatorisk mening : En studie av management control-processer på mellannivå i tre företag

  Författare :Krister Bredmar; Thomas Polesie; Olov Olson; Christian Ax; Nils-Göran Olve; Högskolan i Kalmar; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi; Ekonomistyrning; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mapping management accounting and trust : an extended literature review

  Författare :Gabriella Wennblom; Jonas Gerdin; Sven Helin; Tobias Johansson; Christian Ax; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; management accounting; trust; system trust; control; performance evaluation; interorganizational relationships; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : More than three decades ago the notion of trust was introduced into the management accounting (MA) literature, and a growing stream of empirical papers elaborating on the relation between MA controls and trust signals the importance andvitality of this research area. However, a closer look at the literature shows that while major insights have been made, there is also considerable confusion around both research models and the meanings of key concepts. LÄS MER