Sökning: "Christer Jonsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Christer Jonsson.

 1. 1. I fäders och mödrars spår. Landsortsungdomars identitetsutveckling och vuxenblivande i ett livsformsperspektiv

  Författare :Christer Jonsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; youth; young people; life form; life expectations; social and cultural reproduction.;

  Sammanfattning : Abstract Title: Following in their Father’s and Mother’s Path: Young people’s steps to adulthood in a Swedish municipal community from a life form perspective. Language: Swedish with an English summary, 280 pages. LÄS MER

 2. 2. Om skola och arbete : Två empiriska studier av försök med en förstärkt skol-arbetslivskoppling

  Detta är en avhandling från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå

  Författare :Christer Jonsson; Umeå universitet.; [1989]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER