Sökning: "Christer Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Christer Jonsson.

 1. 1. I fäders och mödrars spår. Landsortsungdomars identitetsutveckling och vuxenblivande i ett livsformsperspektiv

  Författare :Christer Jonsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; youth; young people; life form; life expectations; social and cultural reproduction.;

  Sammanfattning : Abstract Title: Following in their Father’s and Mother’s Path: Young people’s steps to adulthood in a Swedish municipal community from a life form perspective. Language: Swedish with an English summary, 280 pages. LÄS MER

 2. 2. Om skola och arbete : Två empiriska studier av försök med en förstärkt skol-arbetslivskoppling

  Detta är en avhandling från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå

  Författare :Christer Jonsson; [1989]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Computational Complexity of some Optimization Problems in Planning

  Detta är en avhandling från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå

  Författare :Meysam Aghighi; Peter Jonsson; Christer Bäckström; Hector Geffner; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Automated planning is known to be computationally hard in the general case. Propositional planning is PSPACE-complete and first-order planning is undecidable. One method for analyzing the computational complexity of planning is to study restricted subsets of planning instances, with the aim of differentiating instances with varying complexity. LÄS MER

 4. 4. Mellan producent och konsument Köpmän, kommissionärer och krediter i det tidiga 1800-talets Hälsingland

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Brismark; Klas Nyberg; Inger Jonsson; Christer Ahlberger; [2008]
  Nyckelord :Economic history; Hälsingland; Hudiksvall; merchants; middlemen; linen; 19th century; proto-industry; peasant trading; Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to contribute to an increased understanding of the underlying conditions for the development of a domestic market for consumer goods by studying how the distribution of goods between the town and the countryside in the county of Hälsingland, Sweden, was organized during the first half of the 19th century. The thesis has analyzed the different kinds of persons involved in the distribution of goods, their functions and mutual relations. LÄS MER

 5. 5. Gene technology at stake Swedish governmental commissions on the border of science and politics

  Detta är en avhandling från Umeå : Historiska studier, Umeå universitet

  Författare :Jenny Eklöf; Kjell Jonsson; Christer Nordlund; Susanne Lundin; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Gene technology; biotechnology; recombinant DNA technology; bioethics; ethics; risk; GMO; embryo; transgenic organisms; boundary organization; boundary object; governmental commission; regulatory policy; Sweden; public; expertise; democracy; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria;

  Sammanfattning : This thesis examines the Swedish political response to the challenges posed by gene technology, seen through the prism of governmental commissions. It discerns and analyses continuities and changes in the Swedish political conception of gene technology, over the course of two decades, 1980–2000. LÄS MER