Sökning: "Chemical Physics"

Visar resultat 1 - 5 av 645 avhandlingar innehållade orden Chemical Physics.

 1. 1. Methane oxidation over palladium oxide. From electronic structure to catalytic conversion

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Maxime van den Bossche; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; core-level spectroscopy; heterogeneous catalysis; PdO 101 ; palladium oxide; methane oxidation; microkinetic modelling; density functional theory;

  Sammanfattning : Understanding how catalysts work down to the atomic level can provide ways to improve chemical processes on which our contemporary economy is heavily reliant. The oxidation of methane is one such example, which is important from an environmental point of view. LÄS MER

 2. 2. Photophysics of Perovskite Nano- and Microcrystals

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Division of Chemical Physics

  Författare :Junsheng Chen; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-02]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ultrafast spectroscopy; Two-photon absorption; Perovskite; Nanocrystals; Photostability; Lead free perovskite;

  Sammanfattning : Varje år ökar världens energiförbrukning på grund av befolkningstillväxt och ökande levnadsstandard. Vi står inför många stora problem, till exempel klimatförändringar, uttömning av fossila energikällor (t. ex. petroleum, kol och naturgas) och miljöföroreningar. LÄS MER

 3. 3. Chemical and Morphological Characterisation of Aerosol Particles in the Tropopause Region

  Detta är en avhandling från Nuclear Physics (Faculty of Technology)

  Författare :Hung Nguyen Ngoc; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; CARIBIC; Physics; Singel particle analysis TEM and EFTEM; Carbon and Sulphur; Light element analysis; Aerosol sampler; Chemical Characterisation; Aerosol in the Tropopause Region; Nuclear physics; Technological sciences; Fysik; Teknik; Kärnfysik; Fysicumarkivet A:000;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Små partiklar i form av vätska eller fast material mellan 0.001 till 100 µm i diameter, kan sväva i luften och kallas då aerosolpartiklar. De påverkar direkt på klimatet genom att reflektera solstrålar ut till rymden. Detta gör att vi får ett kallare klimat. LÄS MER

 4. 4. Theoretical and Experimental Studies of Electrode and Electrolyte Processes in Industrial Electrosynthesis

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Rasmus Karlsson; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Electrocatalysis; metallic oxides; ruthenium dioxide; titanium dioxide; DSA; doping; selectivity; ab initio modeling; density functional theory; Elektrokatalys; metalloxider; ruteniumdioxid; titandioxid; DSA; dopning; selektivitet; ab initio-modellering; täthetsfunktionalteori; Chemical Engineering; Kemiteknik;

  Sammanfattning : Heterogeneous electrocatalysis is the usage of solid materials to decrease the amount of energy needed to produce chemicals using electricity. It is of core importance for modern life, as it enables production of chemicals, such as chlorine gas and sodium chlorate, needed for e.g. materials and pharmaceuticals production. LÄS MER

 5. 5. Microkinetic Modeling of Nanoparticle Catalysis using Density Functional Theory

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Mikkel Jørgensen; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Density Functional Theory; Methane oxidation; Mean-field approximation; Microkinetic modeling; Kinetic Monte Carlo; Nanoparticles; Entropy; CO oxidation; Catalysis;

  Sammanfattning : Heterogeneous catalysis is vitally important to modern society, and one path towardsrational catalyst design is through atomistic scale understanding. The atomistic scalecan be linked to macroscopic observables by microkinetic models based on first-principlescalculations. LÄS MER