Sökning: "Chefers identitetskonstruktion"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Chefers identitetskonstruktion.

  1. 1. Identitet i arbete(t) Chefers reflektioner om arbetets dimensioner

    Detta är en avhandling från Kållered : Bokförlaget BAS

    Författare :Katarina Zambrell; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Företagsekonomi; Business administration; managers identity construction; identity-related dimensions; work-related identity; triggers for identity work; artistic interventions; Chefers identitetskonstruktion; identitetsrelaterade dimensioner; arbetsrelaterad idenitet; trigger för identitetsarbete; artistic intervention; Managers´identity construction;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to identify, describe and develop the understanding of what aspects at work are important for individuals' identity construction. In this understanding-oriented study the empirical data consists of three different groups: middle managers, cultural workers and “Airis-managers”. LÄS MER