Sökning: "Charlotta Nylén"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Charlotta Nylén.

 1. 1. Amount of work : studies on premature death and subjective health in a work life balance perspective

  Författare :Charlotta Nylén; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :allostatic load; mortality; overtime work; self-rated health; sleep quality; stress; unemployment; unwinding; work home interference; worklife balance;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to increase knowledge about the association between amount of work and health. Amount of work is measured as unemployment, excessive work, and interference between work and home. LÄS MER

 2. 2. Psykosocial arbetsmiljö i välfärdssektorn : Krav i arbetet, resurser i arbetet och personliga resurser samt betydelsen av organiserade arbetsmiljöinsatser

  Författare :Eva Charlotta Nylén; Magnus Sverke; Petra Lindfors; Pascale Le Blanc; Kristina Westerberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; welfare sector; preventive organizational interventions; psychosocial work environment; job demands; job resources; personal resources; work-related attitudes; health-related factors; välfärdssektorn; preventiva organisatoriska interventioner; psykosocial arbetsmiljö; krav i arbetet; resurser i arbetet; personliga resurser; arbetsrelaterade attityder; hälsorelaterade faktorer; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Individers upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön har visat sig hänga samman med trivsel, hälsa och välbefinnande. I ett långsiktigt perspektiv kan en god psykosocial arbetsmiljö främja kvalitet och produktivitet i organisationer, medan en sämre arbetsmiljö kan resultera i det motsatta. LÄS MER