Sökning: "Charlotta Nilsson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Charlotta Nilsson.

 1. 1. Gestational Diabetes Mellitus- Future risk for mother and child

  Detta är en avhandling från Medicine (Lund)

  Författare :Charlotta Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gestational Diabetes Mellitus; autoantibody; GADA; ZnT8A; C-peptide; overweight; offspring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Graviditetsdiabetes är diabetes som uppkommer eller först upptäcks under en graviditet. Mellan 1-14 % av alla gravida kvinnor runt om i världen drabbas av graviditetsdiabetes och i Sverige är det ungefär 2 %. LÄS MER

 2. 2. HIV-2 and SIV vaccine studies in macaques : With emphasis on humoral immune responses

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Microbiology and Tumor Biology Center (MTC)

  Författare :Charlotta Nilsson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Vaccines; HIV-2; SIV; macaques; adjuvant; immune response; antibodies; neutralising antibodies; cell-mediated immunity; T-cell proliferation; CTL;

  Sammanfattning : This thesis describes the evaluation of HIV vaccines candidates in the HIV-2 or SIV monkey models. The immunogenicity and protective efficacy of the vaccines were investigated. Furthermore, correlates to protective immunity were sought. LÄS MER

 3. 3. New tools for probing biological extremes of ionizing radiation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Microbiology and Tumor Biology Center (MTC)

  Författare :Charlotta Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:000;

  Sammanfattning : Three different biological extremes of irradiation of living organisms, both human and animal, have been investigated and are presented in this thesis. Central to the thesis is the concept of bystander effects of ionizing radiation, i.e. LÄS MER