Sökning: "Charlotta Faith-ell"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Charlotta Faith-ell.

 1. 1. Environmental management of road maintenance

  Detta är en avhandling från Institutionen för anläggning och miljö

  Författare :Charlotta Faith-Ell; KTH.; [2000]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The application of environmental requirements in procurement of road maintenance in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Charlotta Faith-Ell; KTH.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology; green procurement; road maintenance; environmental management; environmental requirement; trucks; vehicles; Miljöteknik; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik;

  Sammanfattning : The Swedish Road Administration (SRA) is responsible for maintenance of the state-run roads in Sweden. The SRA also has an overarching responsibility for the state of the environment in the road transport sector. LÄS MER