Sökning: "Charlotta Carlström"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Charlotta Carlström.

 1. 1. BDSM : paradoxernas praktiker

  Författare :Charlotta Carlström; Malmö högskola; []
  Nyckelord :BDSM; Meaning-making; Sexuality; Sexual minorities; Gender; Norms; Heteronormativity; Bodily Sensations; Spirituality; Power; Discourse; Ethnography; Community;

  Sammanfattning : BDSM är en akronym för bondage/disciplin, dominans/submission (underkastelse) och sadomasochism som används för att beskriva flera, ofta sexuella, former av beteenden och uttryck, där ett utforskande av makt är centralt. Avhandlingens syfte är att söka förståelse för BDSM som en dynamisk, komplex och kollektiv företeelse. LÄS MER

 2. 2. Psoriasin For Better or for Worse in Sickness and in Health : The Role of Psoriasin in Angiogenesis and Differentation of Epithelial Cells

  Författare :Jenny Vegfors; Charlotta Enerbäck; Anna-Karin Ekman; Maria Carlström; Ingemar Rundquist; Enikö Pivarcsi Sonkoly; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Psoriasin (S100A7), a member of the S100 family of calcium-binding proteins, is highly expressed in high-grade ductal carcinoma in situ (DCIS) and in the benign hyper-proliferative skin disorder psoriasis. Both breast cancer and psoriasis are diseases which are characterized by hyperproliferation and a disturbed differentiation of the epithelial cells as well as a pronounced angiogenesis. LÄS MER