Sökning: "Charles Nader"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Charles Nader.

 1. 1. Enhancing Radio Frequency System Performance by Digital Signal Processing

  Detta är en avhandling från Stockholm : Skolan för elektro- och systemteknik, Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :Charles Nader; Högskolan i Gävle.; KTH.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electronics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elektronik;

  Sammanfattning : In this thesis measurement systems for the purpose of characterization of radio frequency power amplifiers are studied. Methods to increase the speed, accuracy, bandwidth, as well as to reduce the sampling requirements and testing cost are presented. LÄS MER

 2. 2. Signal Shaping and Sampling-based Measurement Techniques for Improved Radio Frequency Systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Charles Nader; KTH.; KTH.; Högskolan i Gävle.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Trådlösa kommunikationssystem förekommer överallt i vår vardag, med höga förväntningar på kapacitet, tillförlitlighet och energieffektivitet. För att uppfylla förväntningar på kapacitet och tillförlitlighet är dagens trådlösa system utrustade med avancerade modulationsmetoder, såsom Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), vilket medför att dagens trådlösa signaler har stora bandbredder och höga toppfaktorer. LÄS MER