Sökning: "Channel feedback"

Visar resultat 1 - 5 av 84 avhandlingar innehållade orden Channel feedback.

 1. 1. Multiantenna Cellular Communications Channel Estimation, Feedback, and Resource Allocation

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Emil Björnson; KTH.; KTH.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; channel estimation; limited feedback; multicell communications; resource allocation;

  Sammanfattning : The use of multiple antennas at base stations and user devices is a key component in the design of cellular communication systems that can meet the capacity demands of tomorrow. The downlink transmission from base stations to users is particularly limiting, both from a theoretical and a practical perspective, since user devices should be simple and power-efficient, and because many applications primarily create downlink traffic (e. LÄS MER

 2. 2. Data Transmission in the Presence of Limited Channel State Information Feedback

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Behrooz Makki; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Channel state information; Outage probability; Long-term throughput; Continuous communication; Feedback compression; Hybrid automatic repeat request HARQ ; Green communication; Bursty communication; Adaptive power allocation; CSI quantization; Block-fading channels; Correlated fading channels;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Utilizing Channel State Information in Space-Time Coding : Performance Limits and Transmission Techniques

  Detta är en avhandling från Stockholm : Signaler, sensorer och system

  Författare :George Jöngren; KTH.; [2003]
  Nyckelord :Beamforming; Channel feedback; MIMO; Space-time coding; Wireless Communication;

  Sammanfattning : This thesis deals with performance limits and transmissiontechniques for a wireless communication link where at least thetransmitter is equipped with an antenna array and moreover hasaccess to possibly imperfect channel state information.An antenna array on the transmit side provides the systemwith an extra spatial dimension that can be utilized for codingboth in the spatial as well as the temporal domain. LÄS MER

 4. 4. Control and Communication with Signal-to-Noise Ratio Constraints

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Erik Johannesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Real-time coding; SNR; Causal coding; AWN channel; AWGN channel; Remote source; Networked control; Control over channel; Convex optimization; Wiener filter;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Reglering och kommunikation med störande brus Hur kan man på bästa möjliga sätt skicka data, till exempel en ljudsignal, när kommunikationen störs av brus och ändå måste ske snabbt? Och hur kan man på bästa sätt styra en process när styrsystemet begränsas av dålig kommunikation? Dessa frågor har undersökts i avhandlingen Control and Communication with Signalto-Noise Ratio Constraints. Resultatet är en metod som kan användas för att, i vissa förhållanden, hitta ett svar på båda frågorna. LÄS MER

 5. 5. Limited Feedback Information in Wireless Communications Transmission Schemes and Performance Bounds

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Thanh Tùng Kim; KTH.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Diversity-multiplexing tradeoff; Large deviation analysis; Limited feedback; MIMO channels; Relay channels; TECHNOLOGY Information technology Telecommunication; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Telekommunikation;

  Sammanfattning : This thesis studies some fundamental aspects of wireless systems with partial channel state information at the transmitter (CSIT), with a special emphasis on the high signal-to-noise ratio (SNR) regime. The first contribution is a study on multi-layer variable-rate communication systems with quantized feedback, where the expected rate is chosen as the performance measure. LÄS MER