Sökning: "Central Norrland"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden Central Norrland.

 1. 1. Järn i jorden : Spadformiga ämnesjärn i Mellannorrland

  Författare :Marta Lindeberg; Torun Zachrisson; Terje Gansum; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ämnesjärn; järn; järnålder; Norrland; depå; landskap; Archaeology subjects; Arkeologiämnen; Archaeology; North European; Arkeologi; nordeuropeisk; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : This thesis explores how the spade-shaped currency bars of central Norrland were used in different contexts and what significance they held. Spade-shaped currency bars give us a glimpse of a world-view different than our own where the intermediary form the bars represented bestowed upon them a much fuller significance than did their place in the production process. LÄS MER

 2. 2. Medeltid i centrum : europeisering, historieskrivning och kulturarvsbruk i norrländska kulturmiljöer

  Författare :Leif Grundberg; Evert Baudou; Thomas B. Larsson; Johan Rönnby; Umeå universitet; []
  Nyckelord :Archaeology; medieval; central places; Norrland; Ångermanland; Medelpad; hermeneutics; Europeanization; historiography; local history research; cultural heritage; use of history; cultural environment; regional development; Arkeologi; Archaeology; arkeologi;

  Sammanfattning : This thesis aims to shed light upon three related research areas with the medieval period at their core: medieval Europeanization, the historiography of medieval places, the importance of the cultural environment and medieval period for the present day. By these means several current research angles are integrated within medieval research, the history of science and cultural heritage research. LÄS MER

 3. 3. Långhus i Gene : teori och praktik i rekonstruktion

  Författare :Lena Edblom; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Reconstruction; longhouse; Early Iron Age; Central Norrland; furnishing; room functions; fire; seat of honour; Christianisation; Icelandic sagas; Icelandic construction techniques; Arkeologi; Archaeology subjects; Arkeologiämnen; Archaeology; arkeologi;

  Sammanfattning : Under åren 1977–89 bedrev arkeologiska institutionen vid Umeå universitet en forskningsundersökning av en boplats från äldre järnålder på Genesmon i Själevad socken, norra Ångermanland. Under åren 1991–99 rekonstruerades delar av gården i Gene fornby, ett hundratal meter därifrån. LÄS MER

 4. 4. Fega pojkar pussar aldrig vackra flickor : Könsrelaterade ordspråk i nordnorrländsk agrarmiljö belysta ur språkligt och kulturellt perspektiv

  Författare :Daniel Andersson; Ann-Catrine Edlund; Lars-Erik Edlund; AnnaMalin Karlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ordspråk; kön; genus; hegemonisk maskulinitet; hegemonisk femininitet; kulturell modell; blending; metaforer; liknelser; norrland; jordbrukssamhälle; agrarmiljö; Scandinavian languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : This dissertation deals with 199 gender related proverbs that were collected in northern Sweden and were used in an agrarian environment, approximately between the beginning of the 19th century and the beginning of the 20th. The conceptions of gender which these proverbs convey also belong to the same time range and place. LÄS MER

 5. 5. Religiösa konflikter i norra Hälsingland 1630-1800

  Författare :Maria Wallenberg Bondesson; Daniel Lindmark; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; revivals; witchcraft; Hälsingland; Norrland; early modern Sweden; religious conflicts; local community; History; Historia; historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation deals with religious conflict in a number of local communities of Sweden during early modern times, i.e. from 1630 to 1800. Religious conflict, in my understanding, comprises all kinds of conflicts in which the religious element is essential. LÄS MER