Sökning: "Censur"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet Censur.

 1. 1. Censur och propaganda : svensk informationspolitik under 1900-talets första decennier = [Censorship and propaganda] : [Swedish information policy in the early decades of the twentieth century]

  Författare :Svenbjörn Kilander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Informationspolitik; historia; 1900-tal; History subjects; Historieämnen; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Frihet att njuta : sexualdebatten i Sverige på 1960-talet

  Författare :Lena Lennerhed; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Gender studies; Genus; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; Sexuella frigörelsen; Sexualitet; Censur; Sexologi;

  Sammanfattning : Diss.... LÄS MER

 3. 3. Komediant och riksförrädare : Handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustaf III

  Författare :Annie Mattsson; Marie-Christine Skuncke; Ann Öhrberg; Karin Sennefelt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANITIES; Rhetoric; political culture; Sweden; eighteenth century; Gustav III king of Sweden; 1746–1792 ; underground literature; manuscript studies; libel and slander; Retorik; politisk kultur; Sverige – historia; Gustav III; censur; handskrifter; pamfletter; smädelser; Literature; Litteraturvetenskap; Rhetoric; Retorik; History; Historia; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The opposition against Gustavus III (1746–1792) had limited access to the printing press, but managed to spread a variety of political pamphlets through clandestine manuscripts. The main purpose of the dissertation is to analyse this communication and thereby enhance our understanding of the political culture of the period. LÄS MER

 4. 4. Författarrättens genombrott

  Författare :Gunnar Petri; Rolf Nygren; Jan Rosén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Legal history; Rättshistoria; Författarrätt; Upphovsrätt; Censur; Historia; rättshistoria; rättshistoria;

  Sammanfattning : The general aim of this dissertation is to contribute to the critical understanding of copyright by exploring its historical roots and its formative period. This is done by narrating the story of the origins, break-through and codification of author’s rights in the 16th, 17th, 18th and early 19th centuries. LÄS MER

 5. 5. Tabu : Filmaren Vilgot Sjöman

  Författare :Anders Åberg; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; film; filmregissörer; svensk filmhistoria; politik; sex; censur; Film; Filmvetenskap; Film Studies; Filmvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is a thematic and historical analysis of of Sjöman’s œuvre and its significance for Swedish film culture, focussing on his most important films during the 1960s and 1970s. Sjöman started as a novelist in the late 1940s, and has since then accomplished an œuvre consisting of some 60 works, mostly novels, plays, essays, and films. LÄS MER