Sökning: "Celebrity Culture"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Celebrity Culture.

 1. 1. Storstadens dagbok Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm

  Detta är en avhandling från Lund : Mediehistoriskt arkiv

  Författare :Erik Edoff; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; boulevard press; cultural history of the media; media systems; media history; press history; journalistic techniques; celebrity culture; mediated centre; journalistic roles; urban culture; Boulevard press; culturla history of the media; media system; Boulevardpress; kulturhistorisk medieforskning; mediesystem; mediehistoria; presshistoria; journalistiska tekniker; celebritetskultur; medierat centrum; journalistroller; urban kultur;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker Stockholms boulevardpress under det sena 1800-talet. Studiens huvudsakliga empiriska material utgörs av de fyra boulevardveckotidningarna Figaro, Vikingen, Budkaflen och Hvad Nytt. Boulevardpressens största intresse var den lokala societeten och de teatrar och restauranger den frekventerade. LÄS MER

 2. 2. Ryktbarhetens ansikte Verner von Heidenstam, medierna och personkulten i sekelskiftets Sverige

  Detta är en avhandling från Stockholm : Atlantis bokförlag

  Författare :Andreas Nyblom; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Media history; sociology of literature; public discourse; celebrity culture; cultural production; Verner von Heidenstam; 19th century; 20th century; Sweden; Kulturhistorisk medieforskning; litteraturhistoria; litteratursociologi; kändisskap; celebritetskultur; mediebilder; reception; historiebruk; offentlig meningsproduktion; Verner von Heidenstam; sekelskiftet 1900; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Ryktbarhetens ansikte behandlar en tidigare outforskad aspekt av svensk litteraturoch kulturhistoria: författaren som celebritet. Kändisskap är ingen senmodern företeelse kopplad till uppkomsten av medieformer som film eller television. LÄS MER

 3. 3. Oscar Night in Hollywood : Fashioning the Red-Carpet from the Roosevelt Hotel to International Media

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Media Studies, Stockholm University

  Författare :Elizabeth Castaldo Lundén; Jan Olsson; Mary R. Desjardins; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Red-Carpet; Academy Awards; Oscars; Fashion; Oscarcast; Epiphenomena; Red-Carpet Treatment; Celebrity Culture; Hollywood Royalty; Stars; Glamour; Media History; Hollywood Designers; Edith Head; Fashion Expert; Fashion Consultant; Best- and Worst- Dressed List; Public Relations; Endorsement; Americana; Television; pseudo-event; media event; vortextuality; modevetenskap; Fashion Studies;

  Sammanfattning : This study investigates the red-carpet phenomenon from a historical perspective, seeking to understand how the Academy Awards’ red-carpet became the most prominent fashion show in media culture. The connections between Hollywood and the fashion industry predate the inception of the ceremony, and so does the role of Hollywood actresses as trendsetters. LÄS MER

 4. 4. Populärhistoriens tjusning och kraft Peter Englund och Herman Lindqvist i svensk historiekultur 1988-1995

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Fredrik Holmqvist; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Popular history; popular historians; Peter Englund; Herman Lindqvist; Swedish history 1988-1995; historical culture; public history; rhetoric; historical narratives; historical accounts; didactics of history; historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of popular history in Sweden from the late 1980’s to the mid 1990’s. The aim is to investigate and discuss Peter Englund’s and Herman Lindqvist’s historical accounts and their roles as public historians during the studied period. LÄS MER

 5. 5. Every Man His Own Monument Self-Monumentalizing in Romantic Britain

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Chris Haffenden; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Self-monumentalizing; self-made immortality; history of celebrity; cultural memory; historical consciousness; Jeremy Bentham; Auto-Icon; John Soane; Soane Museum; Benjamin Robert Haydon; autobiography; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : From framing private homes as museums, to sitting for life masks and appointing biographers, new forms of self-monumentalizing emerged in the early nineteenth century. In this study I investigate the emergence and configuration of such practices in Romantic Britain. LÄS MER