Sökning: "Celebrity Culture"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Celebrity Culture.

 1. 1. Ryktbarhetens ansikte : Verner von Heidenstam, medierna och personkulten i sekelskiftets Sverige

  Författare :Andreas Nyblom; Martin Kylhammar; Lisbeth Larsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Media history; sociology of literature; public discourse; celebrity culture; cultural production; Verner von Heidenstam; 19th century; 20th century; Sweden; Kulturhistorisk medieforskning; litteraturhistoria; litteratursociologi; kändisskap; celebritetskultur; mediebilder; reception; historiebruk; offentlig meningsproduktion; Verner von Heidenstam; sekelskiftet 1900; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Ryktbarhetens ansikte behandlar en tidigare outforskad aspekt av svensk litteraturoch kulturhistoria: författaren som celebritet. Kändisskap är ingen senmodern företeelse kopplad till uppkomsten av medieformer som film eller television. LÄS MER

 2. 2. Storstadens dagbok : Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm

  Författare :Erik Edoff; Patrik Lundell; Marie Cronqvist; Jonas Harvard; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Boulevard press; culturla history of the media; media system; media history; press history; journalistic techniques; celebrity culture; mediated centre; journalistic roles; urban culture; Boulevardpress; kulturhistorisk medieforskning; mediesystem; mediehistoria; presshistoria; journalistiska tekniker; celebritetskultur; medierat centrum; journalistroller; urban kultur;

  Sammanfattning : This thesis explores the late 19th century boulevard press in Stockholm. The study is based on four weekly boulevard newspapers during the period: Figaro, Vikingen [The Viking], Budkaflen [The Fiery Cross] and Hvad Nytt [What’s New]. The main focus of the boulevard press was high-society people and the theatres and restaurants these visited. LÄS MER

 3. 3. Storstadens dagbok : Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm

  Författare :Erik Edoff; Mediehistoria; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; boulevard press; cultural history of the media; media systems; media history; press history; journalistic techniques; celebrity culture; mediated centre; journalistic roles; urban culture;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker Stockholms boulevardpress under det sena 1800-talet. Studiens huvudsakliga empiriska material utgörs av de fyra boulevardveckotidningarna Figaro, Vikingen, Budkaflen och Hvad Nytt. Boulevardpressens största intresse var den lokala societeten och de teatrar och restauranger den frekventerade. LÄS MER

 4. 4. Oscar Night in Hollywood : Fashioning the Red-Carpet from the Roosevelt Hotel to International Media

  Författare :Elizabeth Castaldo Lundén; Jan Olsson; Mary R. Desjardins; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; Red-Carpet; Academy Awards; Oscars; Fashion; Oscarcast; Epiphenomena; Red-Carpet Treatment; Celebrity Culture; Hollywood Royalty; Stars; Glamour; Media History; Hollywood Designers; Edith Head; Fashion Expert; Fashion Consultant; Best- and Worst- Dressed List; Public Relations; Endorsement; Americana; Television; pseudo-event; media event; vortextuality; modevetenskap; Fashion Studies;

  Sammanfattning : This study investigates the red-carpet phenomenon from a historical perspective, seeking to understand how the Academy Awards’ red-carpet became the most prominent fashion show in media culture. The connections between Hollywood and the fashion industry predate the inception of the ceremony, and so does the role of Hollywood actresses as trendsetters. LÄS MER

 5. 5. Populärhistoriens tjusning och kraft : Peter Englund och Herman Lindqvist i svensk historiekultur 1988-1995

  Författare :Fredrik Holmqvist; Lena Berggren; Lars Elenius; David Ludvigsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Popular history; popular historians; Peter Englund; Herman Lindqvist; Swedish history 1988-1995; historical culture; public history; rhetoric; historical narratives; historical accounts; history and history teaching; historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of popular history in Sweden from the late 1980’s to the mid 1990’s. The aim is to investigate and discuss Peter Englund’s and Herman Lindqvist’s historical accounts and their roles as public historians during the studied period. LÄS MER