Sökning: "Cecilia Stenström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Cecilia Stenström.

  1. 1. The otitis-prone child : studies of a condition with a multifactorial background

    Detta är en avhandling från Cecilia Stenström, Läkargruppen Gustav Adolf, Baltzarsgatan 41 A, S-211 36 Malmö, Sweden

    Författare :Cecilia Stenström; [1996]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tympanic membrane pathology; Eustachian tube function; smoking; day care; allergy; heredity; Case-control-study; otitis-prone child; Otorhinolaryngology; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Akut öroninflammation är vanligt hos barn och många barn får sin första öroninflammation redan vid tidig ålder. Öronbarn kallas de barn som drabbas av upprepade öroninflammationer. Dessa barn drabbas oftare än andra barn också av andra infektioner. LÄS MER